13 il daha teşvik kapsamında

Kişi başına milli geliri bin 500 doların altındaki 36 ile uygulanan yatırım teşviki kapsamına Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir de alınıyor.

ANKARA - Kişi başına milli geliri bin 500 doların altındaki 36 ile uygulanan yatırım teşviki kapsamına Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir de alınıyor.
TBMM'ye sunulan yasa tasarısı uyarınca, 5084 Sayılı Teşvik Kanunu yürürlüğe girmeden önce, 49'a ulaşan bu illerdeki mevcut işletmeler, istihdamları dolayısıyla da gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanacak. Tasarıda sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için, işçi ve işveren payının eksiksiz olması gerekiyor.
Enerjiye yeni düzen
Uygulamada sorun yaşanan enerji teşviki tasarıda yeniden düzenlendi. Buna göre, teşvikli 49 ilde 1 Ekim 2003'ten sonra faaliyete geçen, asgari 10 işçi çalıştıran işletmelerin elektrik giderlerinin organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerleri için yüzde 50'si, diğer yerlerde yüzde 40'ı Hazine'ce karşılanacak. Geçici bir maddeyle de 1 Ocak 2005'te teşvik alan 13 ilde bu tarihten itibaren azami iki yılda biten daha önce kapsama dahil 36 ilde ise 1 Ocak 2005 sonrası başlayan ve azami iki yılda biten yeni yatırımlar, vergi, sigorta primi ve enerji teşvikinden, yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl yararlanacak.