14 belediye borç sildirdi

Hazine başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına borcu bulunan belediyelerden 14'ü uzlaşmaya giderek borçlarını yeniden yapılandırdı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hazine başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına borcu bulunan belediyelerden 14'ü uzlaşmaya giderek borçlarını yeniden yapılandırdı.
Uzlaşma yolunu tercih eden bu belediyelerin 2004 yılı sonuna kadar olan borçlarının yaklaşık 2.3 milyar YTL'lik bölümü silindi. 2005'in üçüncü çeyreği itibarıyla sadece Hazine'nin belediyelerden vadesi geçmiş alacakları 11.2 milyar YTL'yi buluyor. SSK primi, vergi, elektrik borçlarıyla toplam rakam 14 milyar YTL'ye ulaşıyor.
Borçlu belediyelerden 14'ü ile imzalanan uzlaşma protokolleri geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'nca onaylandı. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca belediyelerin 31 Aralık 2004 itibarıyla kamuya olan borçlarına 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzlaşma yapma olanağı sağlandı. Bakanlar Kurulu süreyi altı ay uzatabilecek.
Uzlaşan kazançlı çıktı
Söz konusu olanaktan yararlanarak uzlaşmaya giden belediyeler içerisinde en yüksek borca sahip Kocaeli Belediyesi'nin 1 milyar 690.4 milyon YTL anapara ve 2 milyar 917 milyon YTL gecikme faizi borcu yeniden yapılandırılınca 3 milyar 119.3 milyon YTL'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, Yuvacık Barajı dolayısıyla Hazine'yi önümüzdeki yıllar için de borç yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakan Kocaeli Belediyesi'nin 2004 yılı sonu itibarıyla vadesi geçmiş borçlarının 1.5 milyar YTL'lik bölümü silinmiş oldu.
Yüksek borçlu belediyeler arasında yer alan Gaziantep Belediyesi'nin 344.9 milyon YTL'lik anapara borcu korunurken, 706 milyon YTL'ye ulaşan gecikme zammı 327.3 milyon YTL'ye çekilerek toplam borçları 1 milyar 51 milyon YTL'den 672.3 milyon YTL'ye indirildi. Adana Belediyesi'nin 335.7 milyon YTL'lik anapara borcundan kaynaklı 488.2 milyon YTL'lik gecikme faizi ise 154 milyon YTL'ye çekildi ve toplam borç da 824 milyon YTL'den 490 milyon YTL'ye indirildi.
Uzlaşma sağlanan yüksek borçlu belediyelerden Adapazarı Belediyesi'nin 104 milyon YTL olan anapara borcuna uygulanan 208.3 milyon YTL'lik gecikme faizi 120.3 milyon YTL'ye düşürüldü.
Böylece toplam borç 312 milyon YTL'den 231 milyon YTL'ye geriledi. Belediyelerin uzlaşmaya bağlanan borçları, İller Bankası'ndan alacakları paradan mahsup edilecek. Ancak, kesinti yapılacak miktar, belediyeye aktarılan İller Bankası payının yüzde 40'ını aşamayacak. Dolayısıyla, özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi yüksek borçlu belediyelerden tahsilat on yılları alabilecek.
Beğenmeyenler de var
Bu cazip koşullara rağmen uzlaşmaya yanaşmayan belediyeler de var. Bunların başında ise eylül ayı itibarıyla borçları 1 milyar 560 milyon YTL'yi aşan Ankara Büyükşehir Belediyesi bulunuyor.
İzmir Büyükşehir'in 1.1 milyar YTL; Marmaris-İçmeler Belediyelerinin 868.5 milyon YTL, Didim Belediyesi'nin 278 milyon YTL, İskenderun Belediyesi'nin de 164 milyon YTL borcu bulunuyor. Borçlu diğer belediyeler de bu yıl haziran ayının sonuna kadar uzlaşma yoluna gidebilecek.