15 Temmuz'da fark ödenecek

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da 15 günlük farkıyla birlikte alacak. Bütçe Yasası kapsamında memurların maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili yapılacak işlemler bir tel emriyle ilgili birimlere duyuruldu.

ANKARA - Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da 15 günlük farkıyla birlikte alacak. Bütçe Yasası kapsamında memurların maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili yapılacak işlemler bir tel emriyle ilgili birimlere duyuruldu. Buna göre 1 Temmuz 2005'ten geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı 0.0416, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı 0.52075, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise 0.132 oldu.
Bu arada kıdem tazminat tavanı yıllık 1727.15 YTL'ye yükseldi. Erbaş ve erlerin tazminatı ise 1 Temmuz-31 Aralık 2005 arasındaki sürede 105 YTL'yi geçemeyecek.