'17.9 milyon kişi yoksul'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'de 2004 yılı rakamlarına göre 17 milyon 991 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek...

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'de 2004 yılı rakamlarına göre 17 milyon 991 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, "Yoksulluk sınırının altındaki nüfusun toplam nüfusa oranı 2002 yılında yüzde 26,9 iken, 2004 yılında bu oran yüzde 25.6'ya gerilemiştir" dedi.
Şener, ANAP Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yoksul sayısı ve oranını değişik yöntemlere göre hesaplayıp yayımladığını belirterek, bu yöntemlerden biri olan gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki nüfusun, 2004'te 17 milyon 991 bin kişi olduğunu açıkladı. Bu rakamın 2003'te 19 milyon 458 bin kişi olduğunu kaydeden Şener, TÜİK'in tüm hesaplamalarında yoksulluk oranında düşüş olduğunu ifade etti.
'Mücadele çok boyutlu ele alınmıştır'
Şener, şöyle devam etti: "Bugüne kadar yoksullukla mücadele, çok boyutlu yaklaşımla ele alındı. Bu yaklaşım, önümüzdeki dönem de devam edecek. Nitekim 2006-2008 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan beş gelişme ekseninden biri 'Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele' olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, sosyal koruma ağının, toplumun her kesimine sorumluluk vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren yapıya kavuşturulması öngörülmekte. OVP'deki eksen, yoksulluk mücadelesinin ana hatlarını çizmektedir."