181 milyon işçi birleşiyor

Dünya sendikası

Küreselleşen sermaye işçi örgütlerini de harekete geçirdi. 155 milyon üyeli Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile 26 milyon üyeli Dünya Emek Konfederasyonu birleşerek Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nu kuruyor.

ANKARA - Sermayenin küreselleşmesi işçi örgütlerini de harekete geçirdi. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ile Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) 'küresel emek mücadelesi' için birleşerek Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nu (ITUC) kuracak.
Küreselleşen sermayeye karşı emeğin küresel mücadelesinin temelleri, Japonya'nın Miyazaki kentinde, Aralık 2004'teki ICFTU 18. Genel Kurulu'nda atıldı.
Genel kurulda, küreselleşme nedeniyle gelecekte sendikal hareketin karşı karşıya kalacağı, giderek karmaşıklaşan ve artan sorunlar ele alındı. Bu çerçevede, ICFTU'nun varoluş değerleri, ilkeleri ve amaçlarına dayanarak çalışanların çıkarlarının daha iyi korunması için daha yeni ve etkin küresel araçların değerlendirmeye alınması benimsendi.
ICFTU'nun genel kurulu sonunda, WCL ve hiçbir uluslararası örgüte üye olmayan, ancak demokratik ve bağımsız ulusal sendika merkezi olan örgütler ile birleşerek daha yeni bir uluslararası örgüt kurulması kararı alındı. Bu karar ve beraberinde getirdiği gelişmelerin sonucu olarak 1-3 Kasım 2006 arasında Viyana'da gerçekleştirilecek olan ICFTU Dünya Kongresi'nde ICFTU ve WCL birleşerek ITUC'u kuracak.
181 milyon işçi üye
ICFTU, uluslararası boyutta 1949'dan beri faaliyet gösteriyor. Konfederasyon, 156 ülkedeki 241 üyesiyle 155 milyon çalışanı temsil ediyor. Türkiye'den Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK de ICFTU'nun üyeleri arasında yer alıyor. Konfederasyon, Avrupa Sendikalar Birliği (ETUC) ve endüstriyel düzeyde örgütlü Küresel Sendika Federasyonları ile yakın işbirliği içerisinde bulunuyor. WCL ise 1920'de IFCTU adıyla kuruldu. Sonra bugünkü adını aldı. Konfederasyon, 116 ülkedeki 144 üye örgüte ve özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde olmak üzere 26 milyon üyeye sahip.
Yeni örgütün amaçları
Küreselleşmeyi temelden değiştirmeyi hedefleyen ITUC'un, başka bir küreselleşme için zorunlu gördüğü amaçlar şöyle:

 • Sürdürülebilir kalkınma için ekonomik, sosyal ve çevresel unsurların birleştirilmesi.
 • İşçilerin temel haklarına evrensel olarak saygı duyulmasının garanti altına alınması.
 • İnsan onuruna yakışır işin herkes için oluşturulması.
 • Yoksulluğun sona erdirilmesi, ulus içinde ve uluslararası eşitsizliğin büyük ölçüde azaltılması.
 • Eşit gelir dağılımıyla büyümenin desteklenmesi.
  Dünyada eylem günü
  Kuruluş çalışmalarının ardından ITUC'un, yeni küreselleşme yolunda bir gündemin şekillendirilmesi ve uygulanması amacıyla, dünya çapında 'eylem günü' kararlaştırması bekleniyor. Eylemin temelinin, 'işsizliğin ve eksik istihdamın yerini, tam istihdamın alması ve herkes için insan onuruna yakışır iş sağlanması' şeklinde belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.
  Kilit amaçlarından biri, 'işyerinde, toplumda ve dünya çapında adaletin ön koşulu sendikal haklara tam saygı' olarak vurgulanan ITUC'un, şu öncelikler doğrultusunda faaliyet göstermesi tasarlanıyor:
 • Çalışanların ve yoksulların hak ve menfaatlerine karşı hareket ettiklerinde uluslararası kuruluşlara karşı mücadele etmek.
 • Sendikal hak ihlalinin olduğu her durumu ortadan kaldırmak için çaba göstermek.
 • ILO'nun belirlediği sendikal hakları savunan uluslararası standartları desteklemek.
 • İşyerlerindeki her çeşit ayrımcılığın sona erdirilmesi için kampanyalar yürütmek.
  Eşit işe eşit ücret
 • Eşit işe eşit ücret ilkesinin etkili ve tam olarak uygulanması için çaba harcamak.
 • Cinsiyet eşitliğini destekleyen programları hayata geçirmek.
 • Çocuk işçiliğinin elemine edilmesi için yıllardır devam eden uluslararası sendikal hareketi sürdürmek ve her çocuğun okula gitmesinin sağlanması için mücadeleler örgütlemek.
 • İnsan onuruna yakışır iş, kaliteli eğitim ve gençlerin mesleki eğitimlerinin sağlanması için kampanyalar yürütmek, sendikalarda gençlerin örgütlenmesini ve temsilini geliştirmeye yönelik eylemleri desteklemek.
 • Asbestos kullanımına ve ticarileştirilmesine son verilmesi için kampanya başlatmak.
 • 28 Nisan tarihinin dünya çapında Ölen ve Yaralanan İşçileri Uluslararası Anma Günü olarak tanınmasını sağlamak.
 • ITUC Dayanışma Fonu aracılığıyla sendikaları ve sendikacıları korumak.
 • Dünyada barış ve güvenliğin sağlanması için çaba göstermek.
 • Kültürler arasındaki girişimleri ve anlayışı desteklemek ve bunu cesaretlendirmek için çalışma yapmak.
 • Dünyadaki savaş ekonomilerinin barış ekonomilerine dönüştürülmesini sağlamak.