183 bin kişiye nema müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçtiğimiz perşembe günü kabul edilen yasa tasarısı, daha önce sistemden çıktıkları için devlet/işveren katkı payı ile nemalarını alamayan 183 bin kişiye umut ışığı oldu.

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçtiğimiz perşembe günü kabul edilen yasa tasarısı, daha önce sistemden çıktıkları için devlet/işveren katkı payı ile nemalarını alamayan 183 bin kişiye umut ışığı oldu. Tasarının Genel Kurul'dan da aynı şekilde geçip yasalaşması durumunda, bu payların ödenmesinin önü açılacak. Ancak, sistemden çıktıkları için devlet/işveren katkı payı ile nemalarını alamayan bu kişilerin paralarını alabilmeleri için açtıkları davaları geri çekmeleri öncelikli şart olarak aranacak.
Geçmiş dönemde, kendi istekleri ile Çalışanları Tasarruf Teşvik sisteminden çıkan hak sahiplerine kanunun öngördüğü tutarlar, yani sadece kendi paraları ödenerek sistemle ilişikleri kesilmişti. Bu nedenle de 'Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun' düzenlenirken, bu kapsamdakiler hak sahibi olarak görülmediğinden düzenleme dışında tutulmuştu.
Sadece şahıs katkılarını alarak sistemden ayrılan tasarruf sahipleri tarafından sistemde kalmış devlet/işveren katkı payı ile nemaların ödenmesi konusunda Hazine aleyhine bugüne kadar 4 bin 500 dava açıldı. Bunları da yeni davaların izlemesi bekleniyordu. Söz konusu düzenlemeyle bunların bitirilmesi ve yargının iş yükünün azaltılmasının da hedeflendiği belirtiliyor.
Ödemeler 40-50 milyon YTL'yi bulabilir
Dava açan hak sahiplerinin kazandıkları davalarda 50 ile 500 YTL arasında değişen rakamlarda para almaya hak kazandıkları ifade ediliyor.
Bu kapsamda yaklaşık 183 bin kişiye ödenecek rakam net olarak bilinmezken, konunun yetkilileri hak sahiplerine yapılacak ödemelerin toplamının 40-50 milyon YTL'yi bulabileceğinin altını çiziyor.