2-B yine gündemde

Hazine'ye kaynak arayışında rota, yeniden kamuya ait arazilerin satışına çevrildi. 2-B'ler, Güneydoğu'daki mayınlı araziler ve kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılması için üç koldan çalışma yapılıyor.

ANKARA - Hazine'ye kaynak arayışında rota, yeniden kamuya ait arazilerin satışına çevrildi. 2-B'ler, Güneydoğu'daki mayınlı araziler ve kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılması için üç koldan çalışma yapılıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in iade ettiği 2-B'lerin satışına ilişkin yeni düzenleme için, Maliye ve Orman Bakanlıkları'nda ön çalışma yapılıyor. Maliye'nin Orman bakanlığına ilettiği önerisinde, 31 Aralık 1981 öncesi orman alanı dışına çıkarılan arazilerden yeniden ağaçlandırılabileceklerle 1981 sonrasında orman vasfını yitiren alanların ağaçlandırılarak yine orman alanına dahil edilmesi, yapılaşma bulunanlar ile köylerdeki arazilerin de rayiç bedel karşılığı değerlendirilmesi istendi.