2005 yılı bütçesine sosyal güvenlik açığı damga vurdu

Sosyal güvenlik kurumlarının açığı yüksek hızda artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında üç kurumun açığı yüzde 29 artışla 5.8 katrilyona çıkarken, SSK yüzde 45.4 ile açık artış rekoru kırdı.

ANKARA - Sosyal güvenlik kurumlarının açığı yüksek hızda artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında üç kurumun açığı yüzde 29 artışla 5.8 katrilyona çıkarken, SSK yüzde 45.4 ile açık artış rekoru kırdı. Sosyal güvenliğe bütçeden her ay verilen destek 1.3-1.5 milyar dolar seviyesinde.
2005 yılı bütçesi, sosyal güvenlik kurumlarının bu yıl açıklarının 20.2 katrilyon liraya ulaşacağı tahmini ile çatıldı. Ancak, ilk üç aylık artış hızı daha sonraki aylardada da aynı şekilde devam ederse, bu hedefin aşılması yüksek olasılık.
Ocak-mart'ı kapsayan üç aylık dönemde, sosyal güvenlik kurumlarına aktarılan kaynak, diğer bir ifadeyle bu kurumların açıkları yüzde 29 oranında büyüdü. Geçen yıl aynı dönemde 4 katrilyon 462 trilyon lira açık veren Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu SSK, bu yıl 5 katrilyon 756 trilyon lira açık verdi.
Üç kurum arasında bütçeden finanse edilen açık tutarı en fazla artan kurum SSK oldu. SSK'nın açıkları üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.4 oranında büyüyerek 1 katrilyon 177 trilyon liradan 1 katrilyon 711 trilyon liraya yükseldi. Emekli Sandığı ise açık tutarının yüksekliği ile ilk ilk sırada. 5.8 katrilyon liralık açığı 2.5 katrilyon lirası Emekli Sandığı açıklarından kaynaklandı. Ancak, Emekli Sandığı yüzde 16.1 ile üç kurum arasında en yavaş açık artış hızına sahip kurum oldu. 2004'ün ilk çeyreğinde 2 katrilyon 110 trilyon liralık açık bu yıl aynı dönemde 2 katrilyon 450 trilyona çıktı.
Tahsil edilemeyen alacakları ile gündemden düşmeyen Bağ-Kur'da ise üç aylık dönemdeki finansman açığı 1 katrilyon 595 trilyon liraya ulaştı. Kurumun geçen yıl aynı dönemdeki finansman açığı 1 katrilyon 175 trilyon lira seviyesindeydi. Bütçeden yapılan destek tutarı yüzde 35.7
oranında arttı. Sosyal güvenlik kurumlarına bütçeden yapılan destek, dolar bazında aylık 1.3-1.5 milyar dolar seviyesinde. Ocak ayında 1.44 milyar dolar olan tutar, şubatta 1.31 milyar dolar, martta ise 1.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tablonun yılın geri kalan bölümünde de devam etmesi halinde, bugünkü kurlar üzerinden bütçeden yapılacak finansman desteği 15.6-18 milyar dolara çıkacak.