2005'in yıldızı enerji

Bu yıl reel olarak en yüksek yatırım artışı yüzde 32.4'le enerji, yüzde 29.9'la sağlık ve yüzde 21.9'la konut sektöründe görülecek.

ANKARA - Bu yıl reel olarak en yüksek yatırım artışı yüzde 32.4'le enerji, yüzde 29.9'la sağlık ve yüzde 21.9'la konut sektöründe görülecek. Ancak 2006 yılında enerji yatırımlarının azalması bekleniyor. Öngörüldüğü kadar büyürse iki yılda kümülatif olarak konut yatırımlarında yüzde 39, sağlık yatırımlarında ise yüzde 42 oranında büyüme sağlanacak.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yatırım tahminine göre, kamu ve özel sektörün toplam sabit sermaye yatırımları bu yıl bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 25.2 artışla 98.7 milyar YTL olacak. Bu yatırımların yüzde 24.9'unu kamu, yüzde 75.1'ini özel kesim yapacak. Bu yıl sabit sermaye yatırımlarının kamuda yüzde 23.3, özelde yüzde 12 reel artışla yüzde 14.6 büyüdüğü tahmin ediliyor.
Sektörel sabit sermaye yatırım dağılımında en büyük kalemi oluşturan imalat sanayisi yatırımlarının bu yıl 31.27 milyar, 2006'da 36.22 milyar YTL'ye çıkacağı öngörüldü. Böylece sabit fiyatlarla imalat sanayisi yatırımları bu yıl yüzde 12.2, 2006'da yıl yüzde 9.3 artacak. Bu artışa karşın imalat sanayisinin toplam yatırımlar içinde 2004'te yüzde 33.2 olan payı, bu yıl yüzde 31.7'ye inecek, 2006'da yüzde 31.9 olacak.
İkinci büyük yatırım kalemi olan ulaştırmanın tutarı ise bu yıl 21.8 milyar, 2006'da 24.9 milyar YTL'ye çıkacak. Sabit fiyatlarla bu yıl yüzde 14.8, 2006'da yüzde 7.8 artacak olan ulaştırma yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı da 2005'te yüzde 22.2'den yüzde 22.1'e, 2006'da da yüzde 21.9'a gerileyecek.
Tarım yatırımlarının bu yıl cari fiyatlarla yüzde 6, sabit fiyatlarla ise yüzde 15.9 küçülmesi bekleniyor. Gelecek yıl da tarım sektörü yüzde 0.7 küçülecek. Böylece bu yıl 4.11 milyar YTL'den 3.86 milyar YTL'ye düştüğü tahmin edilen tarım yatırımlarının 2006'da da 4 milyar YTL'yle 2004'ün gerisinde kalacağı hesaplandı.
Reel olarak bu yıl yüzde 32.4'le artması beklenen enerji yatırımlarının 2006'da yüzde 10.3 azalacağı öngörüldü. Buna göre enerji yatırım tutarı 2005 yılında 4.9 milyar YTL'ye çıkacak, 2006'da ise 4.66 milyar YTL'ye gerileyecek.
Eğitime yatırım azalacak
Enerji sektörünü ise yüzde 29.9 oranıyla sağlık izleyecek. Konut yatırımlarının da yüzde 21.9 büyümesi öngörüldü. Tarımdan sonra en düşük yatırım artışının reel olarak yüzde 7.1 ile eğitimde gerçekleşeceği ortaya çıktı.
Eğitimin, yatırımları azalacak olan enerji ve tarımdan sonra gelecek yıl da en düşük yatırım artışının gerçekleşeceği sektör olduğu belirlendi. Eğitim sektörü yatırımlarının bu yıl 3.18 milyardan 3.81 milyar YTL'ye çıkması, gelecek yıl da 4.21 milyar YTL olması öngörüldü.
DPT'nin sektörel yatırım tutarları tahminlerine 2005 ve 2006 yılı için kümülatif olarak bakıldığında, iki yıllık dönemde reel olarak yatırımları en çok artacak sektörün yüzde 41.72 ile sağlık olduğu görülüyor. İkinci sırada yüzde 38.97 artışla konut, üçüncü sırada yüzde 27.74 ile madencilik yer alıyor. Tarım yatırımları ise iki yılda reel olarak yüzde 16.49 azalacak.
Buna göre, toplam yatırım tutarının da 2005 ve 2006 yıllarında kümülatif olarak yüzde 24.57 artış göstermesi bekleniyor.