2006 yatırımı 9.9 milyar YTL

Yeni yılda yapılacak kamu yatırımları konusundaki çalışmalar sürerken, 2006'da merkezi yönetim bütçesi kapsamında 9.9 milyar YTL yatırım hedefleniyor.

ANKARA - Yeni yılda yapılacak kamu yatırımları konusundaki çalışmalar sürerken, 2006'da merkezi yönetim bütçesi kapsamında 9.9 milyar YTL yatırım hedefleniyor. Özel bütçeli kuruluşların da önümüzdeki yıl 3.6 milyar YTL yatırım yapacağı göz önüne alındığında yapılacak yatırımlar 13.5 milyar YTL'yi bulacak.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile yatırımcı kuruluşların görüşmeleri sürerken, yatırımcı kuruluşların büyük bölümü yatırım tavanlarına uydu. Ancak bir kısmının talepleri tavan üzerine çıkarken, bunlardan bir bölümü kendileri için belirlenmiş yatırım tavanı içinde dağılım yaptı, bunun yanında tavan artış talebinde bulundu. Bir bölümü de, kendi ihtiyaçlarına uygun tavan belirleyip DPT'ye gönderdi. Tavan artırım talebi olan kuruluşlar ile DPT'de birebir görüşmeler yapılırken, gerçekten kuruluşun kendisi için belirlenen tavan içinde kalıp kalamayacağına bakılıyor. Yeni tavan belirleyenlerin yatırım talepleriyse geri gönderiliyor. Kuruluşların bu ay sonuna kadar bildirimlerinin tamamlanması, ekim başında DPT'nin bunlara göre yatırım bütçesini ortaya çıkarması ve ekim ortasında bütçenin Meclis'e sunulması hedefleniyor.
Bu arada yeni bütçede yatırımlar, 'merkezi yönetim bütçesi' ve 'özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar' olmak üzere, iki ana başlık altında yer alacak. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, sermaye giderleri başlığında 9 milyar 69 milyon YTL, sermaye transferleri kapsamında da 868 milyon YTL yatırım öngörülüyor. Özel bütçeli kuruluşlar da 3 milyar 214 milyon YTL sermaye gideri, 406 milyon YTL de sermaye transferi kapsamında yatırım yapacak.
Transfer ağırlıkla TÜBİTAK ve özel idareye
Sermaye transferleri, ağırlıkla TÜBİTAK ve il özel idarelerine devredilen Köy Hizmetleri yatırımları ile mahalli idarelere ayrılacak ödeneklerden oluşuyor. 2005'te bütçe kategorileri farklı olduğu ve bazı özel bütçeli kuruluşlar bu kapsamda yer almadığı için, genel bütçe kapsamında 10.1 milyar YTL yatırım planlanmıştı.