2006'da AB'ye uygun bütçe

Kamu kurumları, 2006 yılı bütçelerini AB standartlarına göre hazırlayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan imzalı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Kamu kurumları, 2006 yılı bütçelerini AB standartlarına göre hazırlayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan imzalı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, "5018 sayılı kanun hükümlerine göre, mali işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerin mali yönetim ve kontrolü ile mali alandaki iç denetim görev, yetki ve sorumlulukları, her idarenin kendi sorumluluğunu gerçekleştirmek amacıyla 1 Ocak 2006'dan başlayarak ilgili idarelere devredilecek. Bu devrin sağlanabilmesi için kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini yeni kanuna uygun oluşturmaları gerekiyor" denildi.