2006'da dikkatler sosyal güvenlikte

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, 2006 yılında en büyük önceliğin sosyal güvenlik reformu olacağını söyledi.

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, 2006 yılında en büyük önceliğin sosyal güvenlik reformu olacağını söyledi. NTV'de soruları yanıtlayan Bredenkamf, Türkiye ekonomisinin uzun dönem dengeleri açısından sosyal güvenlikte verilen açıkların kapatılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de sağlık harcamalarının, özellikle ilaç harcamaları olmak üzere beklenenin üzerinde bir artış gösterdiğini söyledi.
Hugh Bredenkamp, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarında mali disiplini öne çıkaran, maliyet etkin bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi. IMF Türkiye Temsilcisi High Bredenkamp, sanayileşmiş ülkelerde faizlerin yükseldiği bir döneme girildiğini belirterek, Türkiye'nin dış finansman gereklerini karşılamakta bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.
Uluslararası piyasa etkisi
Uluslararası piyasalarda yüksek faizlerin yol açacağı bir likidite daralmasının Türkiye'nin dış finansman kaynaklarının azalmasına ya da pahalanmasına yol açmasının sıkıntı yaratacağına işaret eden Hugh Bredenkamp, böyle bir durumda döviz kurunda ciddi bir düzeltme gerekebileceğini de sözlerine ekledi.
Bredenkamp, cari açık konusunda bir soruya karşılık olarak da cari işlemler açığının petrol fiyatlarındaki artıştan ve Türk Lirası'nın güçlenmesinden kaynaklandığını söyledi.
Petrol fiyatlarının Türkiye'nin kontrolünün dışında bir etmen olduğunu belirten IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, buna karşılık Türk hükümetinin liranın güçlenmesi konusunda bir şeyler yapabileceğini belirtti. IMF olarak cari açıkta daha fazla kötüleşme beklemediklerini belirten Bredenkamp, açığın büyüme eğilimi göstermesi halinde 2006 yılında bazı mali önlemler gerekebileceğini ifade etti.
Faiz indirimi olumlu
Önemli olanın cari açığın nasıl finanse edilmesi olduğunu vurgulayan Hugh Bredenkamp, cari açığın yeni borçlanma yoluyla değil, doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilmesi durumunda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlanacağını dile getirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin ekonomiyi olumlu etkilediğini belirten Bredenkamp, Merkez Bankası'nın bir bütün olarak başarılı bir performans gösterdiğini de söyledi.
Faiz indirimlerinin 2006 yılında da devam etmesini beklediği görüşünü aktaran IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, bununla birlikte, faiz indirimlerinin 2005 yılındaki kadar hızlı bir seyirde olmasını beklemediğini ifade etti.