2007'de işsizlik yüzde 10'un altına inecek

Toplam tüketimin gelecek yıl yüzde 3.7 oranında artması bekleniyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2007 Yılı Programı'na göre gelecek yıl kamu tüketiminde yüzde 6, özel tüketimde ise yüzde 3,3 artış öngörülüyor.

ANKARA - Toplam tüketimin gelecek yıl yüzde 3.7 oranında artması bekleniyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2007 Yılı Programı'na göre gelecek yıl kamu tüketiminde yüzde 6, özel tüketimde ise yüzde 3,3 artış öngörülüyor. Toplam tüketim artışı ise yüzde 3,7 olarak hedefleniyor. Bu yılın tamamında tüketim artış hızı yüzde 7,9 seviyesinde tahmin ediliyor.
Programa göre açık enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimine devam edilecek. Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını temel para politikası aracı olarak aktif şekilde kullanmayı sürdürecek. Kayıt dışı ile mücadele için bütüncül bir program hazırlanacak.
Bu yıl, yüzde 10,8 artacağı öngörülen sabit sermaye yatırımlarının, gelecek yıl yüzde 5,9 yükselmesi hedeflendi. Kamu yatırımlarının, yüzde 5,8 büyümesi planlanırken özel sektör yatırımlarının yüzde 6 artacağı öngörülüyor.
Kişi başına gelir 9 bin 662 dolar
Bu yıl yüzde 6 olarak tahmin edilen büyümede hedef yüzde 5 olacak. 390,4 milyar dolar seviyesinde öngörülen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 410,7 milyar dolara ulaşacak. Kişi başına milli gelir, 5 bin 349 dolardan 5 bin 559 dolara çıkacak. Satınalma gücü paritesi ile kişi başına gelir ise 8 bin 959 dolardan, 9 bin 662 dolara yükselecek.
Programda, Türkiye nüfusu 73 milyon 875 bin tahmin edildi. İşgücüne katılım yüzde 47,6'dan yüzda 47,4'e inecek. İşsizlik ise yüzde 9,8 ile 2001'den sonra ilk kez yüzde 10'un altına gerileyecek. Devlet gelirlerinin GSYH'ya oranı yüzde 46,5'e, harcamaları ise yüzde 47,1'e çıkacak. Kamu net borç stokunun GSYH'ya oranı, yüzde 48,3'ten 43,4'e gerileyecek. Yıl sonu TÜFE ise 4 olarak alındı.