2010'da kamuya fazladan 13 bin 750 memur alınacak

2010'da kamuya fazladan 13 bin 750 memur alınacak
2010'da kamuya fazladan 13 bin 750 memur alınacak

TBMM?deki 2010 bütçe görüşmelerinde, denetim elemanı kadrosunda da sınır kaldırıldı. FOTOĞRAF: MUSTAFA İSTEMİ

2010 yılı bütçe görüşmelerinde AKP'li vekillerin önergesiyle kamuya alınacak personel sayısı iki katına çıkarıldı. Kamuya toplam 27 bin 500 memur alınacak

ANKARA - 2010 yılı bütçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına fazladan 13 bin 750 personel alımının önü açıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında teftişini artırmak için denetim elemanı kadrosunda da sınır kaldırıldı. Bu düzenleme, ‘seçim yatırımı mı’ sorusunu gündeme getirdi. TBMM Genel Kurulu’nda 2010 yılı bütçe görüşmelerinde AKP’li vekiller tarafından verilen önerge ile kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı iki katına çıkarılırken, kamuda boş bulunan teftiş elemanı kadrosunda atama sayısı sınırı kaldırıldı.
Verilen önergede, kamu idarelerinin 2010 yılında açıktan veya naklen atama suretiyle kullanabilecekleri kadro sayısı 2009 yılı emeklilik, istifa, ölüm veya nakil sebebiyle aynılan persolel sayısının yüzde 25’i olarak tespit edilmişti. Ancak bu oran verilen önerge ile yüzde 50’ye çıkartıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl kamuya öngörülenden 13 bin 750 fazla personel alınarak, 27 bin 500 memurun alınmasının önü açılmış oldu. 

Sınır kalktı
Ayrıca aynı önergeye yerleştirilen bir ibare ile kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek amacıyla Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda vergi ve sosyal güvenlik alanlarında ihdas edilmiş kadrolarından yardımcı ve stajyer unvanlı kadrolarında boş bulunanlara yapılacak atamalar da sayı sınırı kaldırıldı. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında boş olan kadro kapsamında alınacak denetim elemanında bir sınır olmayacak.

7 bin öğretim üyesi
Ayrıca bütçe tasarısına göre, üniversitelere yeni yılda 4 bin memurun yanı sıra, 7 bin de akademik personel alma hakkı tanınıyor. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak yükseköğretim kurumları için ilave 7 bin adet atama izni verilecek. Hükümet, 2009 yılı bütçesinde ilave ataması yapılacak akademik personel sayısını 5 bin olarak belirlemişti. Bu sayı, üniversitelerin artan öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2010 yılı bütçesinde 7 bine yükseltildi. (Radikal)