3. köprüye KDV desteği

3. köprüye KDV desteği
3. köprüye KDV desteği

5 Nisan 2012 de ihalesi yapılacak 3. Boğaz köprüsü yap-işlet-devret modeline göre inşa edilecek.

Hükümet, YİD modeli kapsamındaki projeler ile sağlık tesislerine ilişkin projelerden KDV almayacak. Kapsama 3. köprü de giriyor.
Haber: NEŞE KARANFİL - nese.karanfil@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın dün verdiği bir yasa teklifiyle yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeler ile sağlık tesislerine ilişkin projelerden, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Katma Değer Vergisi alınmayacak. Yasa teklifine göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile Sağlık Hizmeti Temel Kanunu’na göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2023 tarihine kadar ihalesi yapılacak olanların; ihale edilmesi, projeyi üstlenen firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, katma değer vergisinden hariç tutulacak. Yasa teklifinin 3. köprü ihalesine KDV istisnası desteği getirdiği ifade ediliyor. Çünkü 3. Boğaz köprüsünün ikinci ihalesi de yap-işlet-devret modeline göre yapılacak. 

İkinci ihale 5 Nisan’da
İlk ihalesi 10 Ocak’ta yapılan 3. Boğaz köprüsüne teklif veren olmamıştı. Bunu üzerine Resmi Gazete ’de ihalenin 5 Nisan’da yapılacağı duyurusu yer aldı. 2.5 milyar dolarlık ihale Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy kesimini kapsayacak. İhale yap-işlet-devret modeline göre yapılacak. Yasa teklifinde de yap-işlet-devret projelerinin KDV’den istisna olmasını getiriyor. Yasa teklifinde, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kamu kurumu niteliğinde olan bağlı ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımlarına da istisna getirildi. Bu düzenleme ile hızlı tren hatlarının daha hızlı yapılması planlanıyor.

bigPara.com