32 işgünü vergi ödemeye gitti

Dünya Bankası'nın ve uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmeti şirketi PricewaterhouseCoopers'ın birlikte gerçekleştirdiği 'vergi tahsilatı' araştırmasında, karmaşık vergi sistemleri ve...

ANKARA - Dünya Bankası'nın ve uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmeti şirketi PricewaterhouseCoopers'ın birlikte gerçekleştirdiği 'vergi tahsilatı' araştırmasında, karmaşık vergi sistemleri ve iş dünyasının ödediği toplam vergi konusundaki bilgi eksiklikleri yüzünden vergi gelirlerinin olması gerekenden düşük düzeyde kaldığına dikkat çekildi. Türk iş dünyasının vergilerini ödeyebilmek için yılda 254 saat (32 işgünü) mesai harcadığı belirlendi.
Raporda Türkiye'deki sonucun 332 saatlik dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin vergi gelirini artırmasının yolunun basit ve şeffaf vergi rejiminden geçtiği belirtildi. Rapora göre vergilerini ödeyebilmek için yılda 254 saat mesai ayıran Türkiye'deki şirketler her yıl 18 farklı vergi ödüyor. Bunların 2'si kurumlar vergisi, ikisi istihdam vergisi. Diğer 14 vergiyi ise emlak vergisi gibi farklı vergiler oluşturuyor.
Özbekistan'da 130 vergi
Vergi sayısında en çok ödemeyi 130 vergiyle Özbekistan'daki şirketler yapıyor; kurumlar ve istihdam vergisinin olmadığı Maldivler'de ise şirketler yılda sadece bir kez vergi veriyor. PricewaterhouseCoopers Vergi Bölümü Başkanı Adnan Nas, ödenen vergi sayısı bakımından Türkiye'nin durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, "Belli bir zaman planı içinde kaldırılması düşünülen bazı işlem vergileri bu durumu daha da iyileştirebilir" dedi. Nas, Türkiye'nin en önemli vergi sorunlarının ise vergi tabanının darlığı ve vergi mükellefleri arasındaki eşitsiz vergi dağılımı olduğunu belirtti.
Rapora göre en düşük vergi oranları Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da uygulanıyor. En yüksek şirket vergisi ise yüzde 60'ın üzerinde vergi oranlarının olduğu Aşağı Sahra Afrika bölgesinde bulunuyor. Vergi sayısında en çok ödemeyi 130 vergiyle Özbekistan'daki şirketler yapıyor. Kurumlar ve istihdam vergisinin olmadığı Maldivler'de ise şirketler yılda sadece bir kez vergi veriyor. Bu süre de ülkeler arasında önemli ölçüde değişim gösteriyor. Brezilya'da bir şirket vergi ödemeleri için 2 bin 600 saat harcarken İsviçre'de ise 68 saatini ayırması yetiyor. Araştırma kapsamında ele alınan 175 ekonomide iş dünyasının mevzuata uymak için yılda ortalama 35 sayfalık vergi beyannamesi hazırladığı belirlendi. Ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Örneğin Kamerun'da şirketler için vergi beyannamesi 172 sayfayı bulurken Avusturya'da beyanname için 17 sayfa yeterli.
'Çözüm şeffaflıkta'
Araştırmaya göre, vergi gelirlerini artırmanın yolu basit ve şeffaf vergi rejiminden geçiyor. Bu nedenle vergi oranları konusunda hükümetlerin sadece kurumlar vergisi oranlarına değil işle ilgili toplam vergi gelirlerini artırmaya odaklanması gerekiyor. Rapora göre hükümetler ve iş dünyası işbirliği içinde çalışırlarsa vergi sistemlerinin basitleştirilmesi ve gelir tahsilatını geliştirme konusunda kazan-kazan sonucu yaratabilirler.
Dünyada kurumlar vergisi toplam verginin yüzde 36'sını, toplam tahsilatın yüzde 11'ini oluşturuyor ve vergi ödemesi için bir şirket tarafından ayrılan zamanın yüzde 25'ini kapsıyor. Ancak hükümet ve şirket ortaklarının göz önüne alması gereken istihdam ve emlak vergisi gibi iş dünyasını ilgilendiren başka vergiler de var.