38 bin kişinin daha yüzü güldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde işsiz sayısının bu yılın temmuz-ağustos-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 38 bin kişi azalarak 2 milyon 343 bin kişiye düştüğünü açıkladı.

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde işsiz sayısının bu yılın temmuz-ağustos-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 38 bin kişi azalarak 2 milyon 343 bin kişiye düştüğünü açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı 'Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 dönemini kapsayan Ağustos 2006 sonuçları açıklandı.
Söz konusu dönemi kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre işsizlik oranı yüzde 9.1'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 9.4'te bulunuyordu. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 49.5 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 11.8, kırsal kesimde yüzde 5.3
olarak belirlendi. Bu arada 2006 Temmuz ayı itibarıyla işsizlik
oranı ise yüzde 8.8 düzeyindeydi.
'Eş-dost'la iş aranıyor
Ağustos döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 988 bin kişilik artışla 72 milyon 724 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 832 bin kişi artarak 51 milyon 770 bin kişiye çıktı.
Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 441 bin kişi artarak 23 milyon 279 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde, tarımda çalışan sayısı 181 bin kişi azaldı, buna karşın tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 622 bin kişi arttı. Aynı dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 29.2'si tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 5.9'u inşaat, yüzde 45.3'ü ise hizmetler sektöründe. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarımda istihdamın 1.4 puan azaldığı, buna karşılık hizmetler sektöründe 0.9 puan arttığı görüldü.
İşsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 11.8 olarak gerçekleşirken, kırsal yerlerde 0.2 puanlık düşüşle yüzde 5.3 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 38 bin kişi azalarak 2 milyon 343 bin kişiye düştü. Tarım dışı işsizlik oranı da, geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık düşüşle yüzde 12 oldu. Bu oran erkeklerde, geçen yıla göre 1.1 puanlık düşüşle yüzde 10.3, kadınlarda 0.2 puanlık düşüşle yüzde 19.1 olarak hesaplandı. Bu dönemdeki işsizlerin 69.4'ü, erkeklerin yüzde 55.8'i lise altı eğitimli durumunda. Bunların yüzde 35'i bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizler sıklıkla (yüzde 30.4) 'eş-dost' yardımıyla iş arıyor. İşsizlerin yüzde 78.4'ü (1 milyon 837 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluşuyor.
1.2 milyon kişi işe başladı
Temmuz-ağustos-eylül döneminde 1 milyon 230 bin kişi, işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak belirlenirken, toplam istihdamdaki oranı yüzde 5.3 oldu. İşe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 25'i sanayi, yüzde 40.9'u hizmetler, yüzde 16.7'si inşaat sektöründe, yüzde 17.5'i ise tarımda bulunuyor.
Çalışanın dörtte üçü erkek
Temmuz-ağustos-eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 73.3'ü erkek, yüzde 26.7'si kadınlardan oluşurken, bunların yüzde 61.9'u lise altı eğitimli durumda bulunuyor. İstihdamın yüzde 55.4'ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.1'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 16.5'i ise ücretsiz aile işçisi konumunda. Bu arada, istihdam edilenlerin yüzde 3.2'sinin ek bir işi bulunuyor. Çalışanların yüzde 4.8'i, mevcut işini değiştirmek istiyor veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.
TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdamın oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık azalışla yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarımdaki kayıt dışılık yüzde 88.3'ten yüzde 88.5'e çıkarken, tarım dışı sektörde bu oran değişmeyerek yüzde 34.7'de kaldı. Öte yandan, ağustos döneminde işgücüne katılma oranı da yüzde 49.5 olarak açıklandı. Toplam işgücünün yüzde 19.1'ini, 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor.