4 işverenden 1'i SGK'ya borçlu

4 işverenden 1'i SGK'ya borçlu
4 işverenden 1'i SGK'ya borçlu
Her dört işyerinden birinin prim borcu olduğu tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in verdiği yanıt, bildirge veren toplam 1 milyon 292 bin 661 işyerinden prim borcundan dolayı 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayan 300 bin 324 işyeri bulunduğunu ortaya koydu. 

BORCU BULUNAN 300 BİN İŞYERİ VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 2010 yılı Temmuz ayı itibarıyla bildirge veren toplam 1 milyon 292 bin 661 işyerinden prim borcundan dolayı 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayan 300 bin 324 işyeri bulunduğunu bildirdi. 

Çalışma Bakanı, “5 puanlık prim indirimi” kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Dinçer, gerek sigorta prim borçlan gerekse de diğer borçlar yönünden ödeme kolaylığı getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne de dikkat çekti. (ANKA)

bigPara.com