444 artık yok!

444 artık yok!
444 artık yok!
444'lü numaraların adı "Yerel Aranır Numaralar" olarak değiştirildi

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTK ) tarafından yapılan değişiklikle 444’lü numaraların adı "Yerel Aranır Numaralar" olarak değiştirildi.

Resmi Gazetenin sayısında yayımlanan "Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Bilgi ve Danışma Numaraları" ibaresi "Yerel Aranır Numaralar" olarak değiştirilirken, numara gruplarının belirlenmesi, tahsisi ve kullanımında uygulanacak usul ve esaslar konusunda yetkili kuruluş BTK olarak belirlendi.

Halihazırda 444 XXXX şeklinde kullanılan numaralarla ilgili değişiklikle, yönetmelikteki "tahsis edilen" ibaresi "ikincil tahsisi yapılan ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan" biçiminde değiştirildi. (aa)

bigPara.com