5 bin 186 Türk trilyoner var

BDDK'nın hazırladığı 2004 yılı bankacılık raporuna göre Türkiye'de 5 bin 186 kişinin bankalarda 1 trilyon TL'nin üzerinde parası bulunuyor. Şirketlerle birlikte sayı 12 bin 785'e ulaşıyor. Trilyonerlerin (YTL ile milyonerler) 425'i yurtdışında...

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan 2004 yılı bankacılık raporuna göre Türkiye'de 5 bin 186 gerçek kişinin, bankalarda 1 trilyon liranın üzerinde parası bulunuyor. Şirketler dahil trilyonluk hesap sahiplerinin 12 bin 360'ı yurtiçinde yerleşik bulunurken 425'i yurtdışındaki kişilerden oluştu.
BDDK'nın hazırladığı bankacılık sektörüne yönelik '2004 Yıllık Raporu' yayımlandı. Rapora göre geçen yıl bankalar, ekonomik ve siyasi ortamda sağlanan istikrardan olumlu etkilendi ve genel olarak olumlu performans sergiledi. Bankacılık sektörü performans endeksi (PE), mayıstan itibaren yükselişe geçti ve yıl sonunda 2003'ün üzerinde kaldı. Sektörün aktif büyüklüğü, 2004 sonunda yüzde 23 artışla 306.4 milyar YTL'ye çıktı. Dolar bazında ise yüzde 28 artışla 228.3 milyar dolar oldu. Yıllık rapora göre Türkiye'de 5 bin 186 gerçek kişinin, bankalarda 1 trilyon liranın üzerinde parası bulunuyor. Bankalarda trilyonluk hesabı olan 12 bin 785 kişinin 12 bin 360'ı yurtiçinde yerleşik, 425'i yurtdışında yerleşik kişilerden oluştu.
Bu hesap sahiplerinin 5 bin 186'sı yurtiçinde yerleşik kişilerden oluşurken 7 bin 174'ü de tüzel kişilerden oluştu.
Büyüklük olarak yoğunlaşmanın daha çok, 51 bin- 250 bin YTL (51 milyar-250 milyar lira) arası mevduat ile 1 milyon YTL (1 trilyon lira) üzeri mevduatta bulunduğu görüldü. 2004 yılı aralık ayında 51 bin YTL (51 milyar lira) ve üzeri mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 64.6 olarak gerçekleşirken, 50 bin YTL (50 milyar lira) ve altı mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 35.4 oldu.
Enflasyon ve faizdeki hızlı düşüş ve dolar karşısında değerlenen TL'nin tetiklediği iç taleple kredi talebinde ciddi bir artış yaşandı. Sektörün toplam kredileri, 2003 yılı sonuna göre yüzde 50 artışla 99.3 milyar YTL'ye ulaştı.
Krediler arrtı
Toplam mevduat, yüzde 23 artışla 191.1 milyar YTL'ye ulaşırken mevduatın krediye dönüşme oranı (kredi/mevduat oranı) yüzde 42.6'dan, 52'ye yükseldi. Mevduatın dolar bazında artış oranı ise yüzde 27.9 oldu ve toplam 142.4 milyar dolara ulaştı.
Toplam hesap adedi ise yüzde 1.5 artarak 80 milyon 87 bin 288'e ulaştı. Mevduat hesaplarının yüzde 15.3'ü 0-10 bin YTL (0-10 milyar lira), yüzde 20.1'i 11-50 bin YTL (11 milyar-50 milyar lira) arası, yüzde 21.4'ü ise 51-250 bin YTL (51 milyar -250 milyar lira) arası bakiyeli hesaplardan oluştu. 251 bin YTL (251 milyar lira) ve üzerindeki mevduatın toplam mevduat içinden aldığı pay ise yüzde 43.2 olarak belirlendi.