5 yıldan uzun vadeli tahvil sinyali

Devlet Bakanı ve AB Başmüzakerecisi Ali Babacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün DPT, SPK, BDDK, GAP, Tütün Kurulu ile Hazine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bütçelerinin görüşülmesi sırasında...

ANKARA - Devlet Bakanı ve AB Başmüzakerecisi Ali Babacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün DPT, SPK, BDDK, GAP, Tütün Kurulu ile Hazine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bütçelerinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere değinirken, gelir ve kurumlar vergisi ile sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasının 'öncelikli' gündem maddesi olduğunu vurguladı. Elde edilen başarıların temel anahtarının mali disiplin olduğunu belirten Babacan, enflasyonun yüzde 8'in altında kalmasının beklendiğini söyledi.
Faiz dışı fazlanın kamu borçlanma gereği, borç stoku ve bütçe açığı üzerindeki olumlu etkilerini sıralayan Babacan, 29.1 milyar YTL olarak öngörülen açığın 15 milyar YTL düzeyinde kalacağını vurguladı. Bu gelişmelerin borçlanmanın vadesini de uzattığına işaret eden Babacan, 5 yıl vadeli tahvil ihracından sonra önümüzdeki dönemde daha uzun vadeli YTL cinsinden tahvil ihracını hedeflediklerini söyledi. Babacan, Sigortacılık yasa taslağının en kısa sürede Meclis'e sunulacağını, tarım sigortası uygulamasına da yıl sonundan önce başlanılabileceğini açıkladı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de, GAP ve DPT bütçelerini sunuşundan bu yıl 10.6 milyar dolar olarak tahmin edilen cari açığın 21.3 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini belirtirken, bunun artan petrol fiyatları ve aramalı sermaye malı ağırlıklı ithalat artışından kaynaklandığını söyledi.
Şener, ekonomik hedefleri vurgularken, kişi başına milli gelirin 2006'da 5 bin 216 dolara ulaşmasının, satın alma gücü paritesine göre de 9 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi. Şener, IMF tanımlı faiz dışı fazla toplamını GSMH'nın yüzde 6.6'sı olarak vurguladığı konuşmasında, büyümenin istihdam yaratmaya başladığını kaydetti.