560 dolarlık sanal gelir

Türkiye tarihinde ilk kez üç yıl üst üste ortalama dolar kuru bir önceki yılın ortalama dolar kurunun altında kaldı.

ANKARA - Türkiye tarihinde ilk kez üç yıl üst üste ortalama dolar kuru bir önceki yılın ortalama dolar kurunun altında kaldı. 2003 ve 2004 yılından sonra 2005'te de dolar kurunun bir önceki yılın altında kalması Türkiye'nin bu yıl gerçekleşmesi beklenen 5 bin doların üzerindeki milli gelire 2005 yılında ulaşmasını da sağladı. Ortalama dolar kurunda yaşanan düşüş uluslararası karşılaştırmalar açısından önemli olan kişi başına geliri 560 dolar, Türkiye'nin milli gelirini ise 45 milyar dolar artırdı.
Merkez Bankası'nın gösterge niteliğinde belirlediği döviz alış kurları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 2005 yılında ortalama dolar kuru, bir önceki yıla göre yüzde 5.7 düşerek 1.3408 YTL olarak gerçekleşti. Ortalama dolar kurundaki düşüş uluslararası karşılaştırmalar açısından Türkiye'nin 'zenginliğini' önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin 2005 yılı gayri safi milli hasılasının cari fiyatlarla 486.8 milyar YTL olduğu tahmin ediliyor. 1.3408 YTL olarak gerçekleşen dolar kuru üzerinden Türkiye'nin 2005 yılı GSMH'si yaklaşık 60 milyar dolar artarak 362.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye'nin nüfusunun 72 milyon 79 bin kişiye ulaştığı tahmin ediliyor. Buna göre Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 2005'te, 2004'e göre 773 dolarlık büyümeyle 5 bin 29 dolar düzeyine yükseldi. 2001 krizinde 829 dolar azalarak 2 bin 134 dolara kadar düşen kişi başına gelir, ekonomideki yüksek büyüme nedeniyle 2002 yılında 508 dolar artarak 2 bin 609 dolara yükselmiş, 2003 yılında 3 bin 390 dolara, 2004 yılında da 4 bin 256 dolara çıkmıştı. Milli gelirde yaşanan 773 dolarlık artışın, 560 dolarlık kısmı dolar kurundaki düşüşten, 213 doları Türkiye ekonomisindeki reel büyümeden kaynaklandı.