6.5 milyar dolarlık vize

Türk Telekom'un yüzde 55 oranındaki hissesinin 6.5 milyon dolar bedel karşılığında Oger Telecom'a satışına en yüksek yargı organından onay geldi.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Türk Telekom'un yüzde 55 oranındaki hissesinin 6.5 milyon dolar bedel karşılığında Oger Telecom'a satışına en yüksek yargı organından onay geldi. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, Telekom'daki blok satışa ilişkin ihale komisyonu kararı, hisselerin devralınması işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararı ile nihai devir işlemlerine dair Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemlerini reddetti. Durdurma istemlerinin reddi, satışa ilişkin işlemlerin esastan iptal edilme olasılığını da en aşağı düzeye çekmiş oldu. Kısa süre önce Tüpraş'ın satışıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı veren kurulun Telekom'da yola devam anlamına gelen dünkü kararında, Anayasa Mahkemesi'nin Özelleştirme Yasası'nın iptal istemini reddetmesi de etkili oldu.
6.5 MİLYAR DOLAR: Özelleştirilme çalışmaları 10 yılı aşkın süredir Türkiye gündemini işgal eden Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi 1 Temmuz 2005'te yapılan ihaleyle İtalyan Oger Telekom'a 6 milyar 550 milyon dolar bedel karşılığı satılmıştı.
DAVALAR GELDİ: Bu ihale ile ona bağlı işlemler, Telekom'da örgütlü Haber-İş, KESK'e bağlı Haber-Sen ve Elektrik Mühendisleri Odası'nca ayrı ayrı dava konusu edilmişti. Davacılar, ihale komisyonu kararı, devire onay veren Rekabet Kurulu kararıyla nihai devir işlemlerinin onayına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının öncelikle yürürlüklerinin durdurulmasını, ardından iptallerine karar verilmesini istemişti.
YARGIDAN İLK ONAY: Satışa itiraz davalarını Danıştay 13. Dairesi'nce görüşülmüştü. Daire, Telekom'un yüzde 55'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararı başta, ilgili işlemlerin yürürlüğünün durdurulma istemini reddetmişti.
DEVİR BİLE YAPILDI: Bu arada Telekom hisselerinin Oger Telekom A.Ş.'ye devir işlemi de 14 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilmişti. Maliye Bakanı Unakıtan'ın 'Parayı aldın mı İbrahim' demesiyle hafızalara kazınan törenle satış karşılığı bedel Hazine'nin kasasına girmişti.
İTİRAZLAR: Ancak Haber-İş ret kararlarına itiraz etmiş ve yürütmeyi durdurma istemini yinelemişti. İtirazlar Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nca 17 Kasım 2005'te görüşülmüştü.
YOLU ANAYASA MAHKEMESİ AÇTI: Genel Kurul, bu toplantısında Özelleştirme Yasası'nı değiştiren 5189 sayılı yasanın Telekom'un özelleştirilmesine olanak tanıyan hükmünün iptali istemiyle CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın sonucunun beklenmesine karar vermişti. Genel özelleştirme politikaları dışında, Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesinin Oger Telecom'a 6 milyar 550 milyon dolara satılmasıyla ilgili davanın seyrini de etkilemesi bakımından çok önemli görülen dava aralık ayında sonuçlanmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 5189 sayılı yasanın 2. maddesiyle 406 sayılı Kanun'un ek 17.maddesindeki "Devamı süresinde tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil" ibaresiyle, aynı maddenin "Yabancı, gerçek ve tüzelkişilerin Türk Telekom'daki hisse oranı yüzde 45'i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar" hükmünün 406 sayılı yasadan çıkarılmasını öngören 3. fıkrasının iptal istemini reddetmişti. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, Telekom'un özelleştirilmesine ve çoğunluk hisselerinin yabancılara geçmesine de olur vermişti. Mahkeme, yasadaki diğer değişiklikklerle ilgili iptal istemlerini de reddetmişti. Bu kararları açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç da gazetecilerin 'Böylelikle Telekom'un satışına vize verilmiş mi oldu' sorusuna, "Vize verilmiş oldu. Şu anda Anayasa Mahkemesi açısından problem kalmadı" yanıtını vermiş, kalan bölümün ise Danıştay'ın işi olduğunu bildirmişti.
BEKLENEN KARARLAR: Danıştay Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nden gelen karardan sonra Telekom'un satışı, satışın onayı ve devir işlemleriyle ilgili yürütmeyi durdurma istemlerini reddeden 13. Daire kararlarına davacı sendikanın yaptığı itirazları dün sonuçlandırdı. Kurul, davacı sendikanın tüm itirazlarını reddetti ve Danıştay 13. Dairesi'nin Telekom'un yüzde 55 hissesinin blok satılmasına ilişkin ihale kararının, hisselerin devralınması işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararının ve nihai devir işlemlerine dair kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmelerini durdurma isteminin reddine ilişkin kararlarını kesinleştirdi.
Esastan görüşülecek
Genel Kurul'un yürürlükle ilgili ret kararları kesin. Buna itiraz edilemeyecek. Yalnız, dünkü kararla Telekom'da yargı süreci bitmedi. Şimdi dosya, kurulun dünkü kararlarının gerekçelerini yazım ve tebliğinden sonra davanın esasına geçilecek. Dosya bu nedenle Danıştay 13. Dairesi'ne gidecek. Dairenin esastan vereceği karar da temyiz edilebilecek. Dosya o aşamada bir kez daha İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.
İPTAL ÇOK ZOR: Ancak, Genel kurulun dünkü yürürlüğü durdurma istemlerine ret kararları, davanın esasında iptal verilme olasılığını da aşağıya çekmiş oldu. Tersi ifadeyle, Telekom'un satışına ilişkin davaların reddedilme olasılığı dünkü kararla artmış oldu.