83 bin memur gelecek

2005 yılında 48 binle sınırlandırılan açıktan ve nakil yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar, gelecek yıl için alternatifli olarak 83 bine kadar çıkabilecek.

ANKARA - 2005 yılında 48 binle sınırlandırılan açıktan ve nakil yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar, gelecek yıl için alternatifli olarak 83 bine kadar çıkabilecek.
Bütçe Kanunu tasarısına göre, genel bütçeli ve özel bütçeli kurumların boş kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile diğer kamu kurumlarından bu kadrolara yapacakları nakil sayıları, bu idarelerden 2005'te emeklilik, ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanların yüzde 80'ini aşamayacak. Araştırma kadrolarına yapılacak atama sayısı ise 2005'te ayrılan araştırma görevlilerinin yüzde 100'ünü aşamayacak.
Bu şekilde açıktan veya naklen alınabilecek memur sayısının 62 bin olduğu hesaplandı. Geçen yıl Emekli Sandığı'nın 84 bin kişiye emekli maaşı bağladığı ve bunların yaklaşık 77 bininin bütçeli kuruluşlarda çalıştığı dikkate alındığında, yüzde 80 sınırlamasıyla gelecek yıl kamuya açıktan atama ve nakil yoluyla 62 bin civarında yeni eleman alımının önü açılıyor.
Talepler Maliye Bakanlığı'na
Ancak, bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için ilave 21 bin adede kadar açıktan atama izni verilebilecek. Kurumlar, ilave personel ihtiyacı taleplerini, şubat sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Söz konusu 21 bin kişilik ilave sayının dağılımı, gerekirse bir kısmının saklı tutulması ve kullanımı gibi hususlar, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan ile Maliye Bakanı tarafından belirlenecek. İlk bakışta yüksek bir artışa işaret eden düzenleme, özelleştirmeler nedeniyle, buralardaki personelin bir kısmının kamuya aktarılacak olmasından kaynaklanıyor.
Bu durumdaki kuruluşların başında ise Telekom, Tekel gibi personel sayısı yüksek kuruluşlar yer alıyor. Özelleştirme sonrası Telekom'dan yaklaşık 22 bin kişinin kamuda diğer kurumlara aktarılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na geçeceği hesaplanıyor.
Öte yandan, hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, araştırma görevlisi veya asistan kadrolarına, üniversite öğretim üyeliklerine, askeri personel ve emniyet sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamada sınır olmayacak.