89 maden arama ruhsatı iptal

89 maden arama ruhsatı iptal
89 maden arama ruhsatı iptal
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yer alan 89 işletmenin maden arama ruhsatını iptal etti.

İptal gerekçelerinin çoğu arama ruhsatı hükümlerinin yerine getirilmemesinden oluşurken, işletmelerin 3’ünün ise ruhsatı izin verilen madenlerin dışında arama yaptıkları için iptal edildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün maden arama ruhsat iptali kararları Resmi Gazete ’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye genelinde yer alan 89 işletmenin maden arama ruhsatı iptal edildi. 89 işletmede 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24. Hükmü olan İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletilmesi durumlarını düzenleyen, “Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar” maddesi gereğince iptal edildi. 

3 işletmenin ruhsatı ise bu maddenin yanı sıra aynı kanunun 2. Maddesinde yer alan, “Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü Madde bu Kanuna göre madendir. Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılmaz” hükmünü yerine getirmediği için iptal edildi. (ANKA)

bigPara.com

    ETİKETLER:

    Türkiye

    ,

    haber