9. plan için 55 ihtisas komisyonu

9. Kalkınma Planı çalışmalarına başlanırken, bu kapsamda 2007-2013 dönemini kapsayacak Planın hazırlanmasına temel olacak özel ihtisas komisyonları oluşturuldu.

ANKARA - 9. Kalkınma Planı çalışmalarına başlanırken, bu kapsamda 2007-2013 dönemini kapsayacak Planın hazırlanmasına temel olacak özel ihtisas komisyonları oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, eylül ortasında çalışmaya başlayacak 55 özel ihtisas komisyonunun çalışmalarına yaklaşık 2 bin 200 kişi katılacak. 9. Kalkınma Planı özel ihtisas komisyonlarının, geleneksel toplantı yerine çalıştay tarzı ile iki ya da en fazla üç toplantıda görüşlerini ortaya koyması bekleniyor. Bu şekilde toplantıların süresinin kısaltılması ve yıl sonunda özel ihtisas komisyonu çalışmalarının bitirilmesi hedefleniyor. Kalkınma Planı'nın orta vadeli program içinde veri teşkil etmesi öngörülürken, bunun için çalışmaların takvime uyularak tamamlanması planlanıyor. 9. Kalkınma Planı kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları arasında, Dış Ticaret, Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi, Rekabet Hukuku ve Politikaları, Fikri Mülkiyet Hakları, Devlet Yardımları, Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumları gibi komisyonlar bulunuyor.