AB: Devlet yardımı tek elde toplansın

Vergi teşvikleri dahil devlet yardımlarının koordinasyonu için özel bir birim oluşturuluyor. Edinilen bilgiye göre, AB ile yürütülen tarama görüşmelerinde...

ANKARA - Vergi teşvikleri dahil devlet yardımlarının koordinasyonu için özel bir birim oluşturuluyor. Edinilen bilgiye göre, AB ile yürütülen tarama görüşmelerinde, Avrupa Birliği tarafı, devlet yardımları konusunda Türkiye'de muhatap kurum bulunmadığını belirtti. AB temsilcileri, bu konuda düzenleyici kurum ve AB normları çerçevesinde de standartlar oluşturulmasını istedi. Devlet Planlama Teşkilatı da (DPT), AB'ye uyum çerçevesinde teşkilat bünyesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulması için bir kanun taslağı hazırladı. Taslakta, genel müdürlüğün bütün devlet yardımlarını koordine etmesi öngörüldü.
Ancak, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, devlet yardımlarının kendi görev alanlarına da girdiğini belirterek, yardımları düzenleyecek kurumun DPT bünyesinde yer almasına karşı çıktı. AB'nin bütün vergi teşviklerini, yatırım teşviklerini ve kredi avantajlarını devlet yardımları kapsamında değerlendirdiğine dikkati çeken maliyeciler ve Hazine bürokratları, "Bu kuruluş, DPT yerine, diğer bütün ilgili birimleri de içinde barındıracak şekilde faaliyet göstermeli. Rekabet Kurumu işi üstlenebilir" dedi.