AB krizi büyümeyi olumsuz etkiler

AB krizi büyümeyi olumsuz etkiler
AB krizi büyümeyi olumsuz etkiler

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Avrupa Birliği ( AB ) borç krizinin, AB bankacılık ve finans sistemi üzerinde oluşturacağı sorunların, dış tasarruflara bağımlı büyüme performansını olumsuz etkileme tehlikesi olduğunu söyledi.
Koç Üniversitesi ile TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen ‘Avrupa Borç Krizi’ başlıklı konferansta konuşan Boyner, “Bulaşıcılık etkilerine karşı önemli tedbirlerle korunan Türk bankacılık sisteminin, yine de başta dış finansman olanakları olmak üzere, AB borç kriziyle ilişkili tehditler konusunda derinlikli analizler yapması bu anlamda faydalı gözüküyor” dedi. Boyner, Türk iş dünyasının sivil bir kuruluşu olarak AB uyumu ve üyeliği sürecine tüm kapasiteleriyle destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yeni pazarlarda gelişiyoruz

Türkiye ’nin bir AB üyesi kadar derin ekonomik etkileşim kanallarına sahip olduğunu altını çizen Boyner, Türkiye’nin küresel ekonomiyle her geçen gün artan bütünleşme süreciyle konuyu daha üst boyutlara taşıdığını söyledi. Özellikle 2010 sonrası cari açık sorununa karşı ortaya konulan talebin dengelenmesi çabalarının, bu kanalların bazılarını daha da öne çıkarmakta olduğunu vurgulayan Boyner, “Halen Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağı olan AB’nin Türkiye ihracatı içindeki payı son yıllarda bir gerileme süreci içerisinde ve Türkiye bu gerilemeyi tazmin etmek için yeni pazarlarda gelişme kaydetmeye çaba sarf ediyor” dedi.

bigPara.com