'AB sürecinde dört ödev var'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde, demokrasi, ekonomi, toplum ve teknoloji konularına odaklanılması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde, demokrasi, ekonomi, toplum ve teknoloji konularına odaklanılması gerektiğini belirtti. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 9 Kasım'da yayımlanan Türkiye 2005 yılı İlerleme Raporu, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik yolunda kaydettiği ilerlemelerin kurumsal çerçevesini geliştiren önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirildi. Müzakerelerin 3 Ekim'de başlaması sonrasındaki bu ilk ilerleme raporuyla, artık Türkiye-AB ilişkilerinin, ikili ilişkiler mantığının ötesinde, bir bütünleşme süreci mantığına kavuştuğu, Türkiye'nin sorunlarının artık AB'den bağımsız olmadığı ve çözümlerin AB'ye tam üyelik sürecinde bulunacağı değerlendirmesi yapılan açıklamada, Komisyon'un ilerleme raporlarının, doğaları gereği, eksik reformlara ve uygulamalardaki olumsuzluklara odaklandığı belirtildi.
Türkiye'nin, bu raporda, hemfikir olmadığı konularda görüşlerini temellendirmesi ve özellikle Kıbrıs konusunda şimdiye kadar olduğu gibi yapıcı ve Birleşmiş Milletler çerçevesine atıftan ödün vermeyen bir tavır içinde olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, tam üyelik sürecinde çağdaş bilgi toplumunun ve rekabetçi ekonominin gereklerini dikkate alan bir siyasal iletişim anlayışının benimsenmesi ve AB ile ilişkilerde, Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren uluslararası ticaret, sosyal model, enerji ve güvenlik gibi alanların da ön plana çıkarılması gerektiği vurgulandı.