AB'den Ankara'ya: Önce hantal bürokrasiyi aş

Avrupa Birliği ile yeni yılda 'işletme ve sanayi politikası' başlığında müzakereye hazırlanan Türkiye'nin, müzakerelerdeki başarısı 'hantal bürokrasi'yi ortadan kaldırmada gösterilecek performansa bağlandı.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği ile yeni yılda 'işletme ve sanayi politikası' başlığında müzakereye hazırlanan Türkiye'nin, müzakerelerdeki başarısı 'hantal bürokrasi'yi ortadan kaldırmada gösterilecek performansa bağlandı. "Ekonomide tam şeffaflık ve bürokraside işlerlik" bekleyen AB, devlet bankaları başta olmak üzere kamu teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi alanında daha fazla çaba istedi.
Ankara, yeni yılda AB ile dört başlıkta müzakereleri açmayı beklerken sadece 'sanayi ve işletme politikası' başlığı için davet mektubu almanın hayal kırıklığını yaşıyor. Ancak, hükümetin 'ev ödevi tamamlanacak' politikası da işlemeye başladı. Davet mektubunun ardından yapılan görüşmelerde AB'nin bu başlıkta Türkiye'nin ev ödevlerini yerine getirdiğine kanaat getirmesinin temel yolununun 'hantal bürokrasi'nin varlığının kaybolmasından geçtiği ortaya çıktı. AB, sanayinin rekabet gücünü ve verimliliği artırarak sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını hedef alacak Türkiye'nin yeni sanayi-işletme politikası için 'uyum karnesi'ni ve 'ev ödevleri'ni şöyle çıkardı:
AB rotası: Türkiye, 9. Kalkınma Planı (2007-2013), orta vade programı (2006-2008) ve 2006 program belgeleriyle AB işletme ve sanayi politikasını takip ettiğini ortaya koydu.
Yatırım Ajansı: Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın kurulmasına dönük yasa yürürlüğe girdi. Yeni yatırımlar için gereksiz bürokrasinin azaltılmasında iş ortamının geliştirilmesi için ek düzenlemeye ihtiyaç var.
Düzenli denetim: Devlet bankaları olmak üzere, kamu teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi alanında daha fazla çabaya ihtiyaç var. Türkiye'nin devlet yardımlarını izlemeye ilişkin mevzuatı kabul etmesi ve operasyonel olarak bağımsız bir devlet yardımlarını izleme otoritesi oluşturması gerek.