AB'den tarıma 750 milyon avro

Avrupa Birliği'nden (AB) tarım sektörüne yedi yılda sağlanacak 750 milyon avro tutarındaki krediyle çeşitli uluslararası kuruluşlardan sağlanacak olan kaynakların dağıtımı...

ANKARA - Avrupa Birliği'nden (AB) tarım sektörüne yedi yılda sağlanacak 750 milyon avro tutarındaki krediyle çeşitli uluslararası kuruluşlardan sağlanacak olan kaynakların dağıtımı konusunda görevlendirilmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kuruluyor.
Konuyla ilgili yasa tasarısı, TBMM Tarım Komisyonunda kabul edildi. Tasarıya göre, Kurum, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak. Desteklenecek proje ve faaliyetleri belirleyecek, uygulama sözleşmelerini hazırlayacak ve başvurusu uygun görülenler ile sözleşme imzalayacak olan kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurum, görevleriyle ilgili konularda tüzel ve gerçek kişiler ile sivil toplum örgütleri, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Kurumun dış denetimi, AB ile yapılan anlaşmalarda belirlenen hükümlerin dışında Sayıştay tarafından yapılacak.