AB'nin araştırmasına göre Türkler krizde işini kaybetse de iyimserliğini ve umudunu koruyor

AB'nin araştırmasına göre Türkler krizde işini kaybetse de iyimserliğini ve umudunu koruyor
AB'nin araştırmasına göre Türkler krizde işini kaybetse de iyimserliğini ve umudunu koruyor

Araştırmaya göre, ekonomik krizin başlangıcından bu yana, Türkiye?de çalışanların yaklaşık yüzde 12?si işini kaybetti.

Türklerin yüzde 44'ü de kriz nedeniyle ailelerinden, akrabalarından ya da yakın arkadaşlarından birinin işini kaybettiğini belirtti. Çalışanların yüzde 12'si işini kaybetse de halkın çoğunluğu iyimserliğini koruyor

BRÜKSEL - Bir ara yüzde 16’ya dayanan işsizlik oranıyla dünyada ikinci Avrupa’da ilk sıraya yerleşen Türkiye’de halkın bu duruma rağmen umutlu olduğu belirtildi. Avrupa Birliği’nin (AB) küresel krizle ilgili Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre krizin başlangıcından itibaren Türkiye’de çalışanların yüzde 12’si işini kaybetse de halkın çoğunluğu iyimserliğini koruyor.
27 AB üyesiyle aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’da gerçekleştirilen araştırmada, küresel krizde işini kaybedenlerin oranı AB ortalamasında yüzde 9 çıkarken Letonya’da yüzde 21’i, Litvanya’da yüzde 18’i, İspanya’da yüzde 17’yi, Portekiz ve İrlanda’da yüzde 16’yı, Macaristan ve Estonya’da yüzde 15’i buldu.

Türklere kriz vurgunu
Eurobarometre’ye göre krizde işini kaybedenlerin oranı Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 11, Hırvatistan ve Makedonya’da yüzde 10, Polonya, Romanya ve İngiltere’de yüzde 9, Almanya, Fransa, Danimarka, Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi, Avusturya, Slovenya ve İsveç’de yüzde 7, İtalya’da yüzde 6, Malta ve Hollanda’da yüzde 5, Lüksemburg ve Yunanistan’da yüzde 4 oldu. Araştırmaya katılan Türklerin yüzde 44’ü de kriz nedeniyle ailelerinden, akrabalardan ya da yakın arkadaşlarından birinin işini kaybettiğini belirtti.

İspanyollar çok umutsuz
Eurobarometre’de aynı soruya ‘evet’ cevabı verenlerin AB ortalaması ise yüzde 36 olarak verildi.
Araştırmada ‘krizden ve istihdam piyasasına muhtemel etkilerinden ne kadar endişelisiniz’ sorusuna ‘çok endişeliyim’ cevabını verenlerin oranı Türkiye’de yüzde 34’te kalırken, İspanya’da yüzde 65’e, Litvanya’da yüzde 63’e, Makedonya’da yüzde 47’ye, Letonya’da yüzde 46’ya, Slovakya’da yüzde 45’e, İtalya ve Yunanistan’da yüzde 40’ara, Avusturya’da yüzde 38’e, Estonya’da yüzde 36’ya, Bulgaristan ve Romanya’da yüzde 35’e ulaştı.
Eurobarometre araştırmasının bu ilginç sonucu ‘Türklerin işini kaybetse de umudunu kaybetmediğini’ gösterdi.

İyimser oylayan da var
Eurobarometre’de Türklerin geleceğe umutlu baktığını gösteren bir diğer sonuç ise küresel krizle ilgili beklentilerde ortaya çıktı. ‘Bazı uzmanlar küresel krizin istihdam piyasasına en olumsuz etkilerinin geride kaldığını ve bundan sonra kademeli iyileşme görüleceğini söylerken bazıları en kötünün hala önümüzde olduğunu belirtiyor. Hangi görüşe katılıyorsunuz’ sorusunda iyimser yaklaşıma en yüksek destek yüzde 45’le İsveç’ten gelirken, yüzde 39’la Türkler ikinci sırayı aldı. İyimser görüşe en az destek verenler ise yüzde 13’le Hırvatlar ve Letonyalılar, yüzde 16’yla Bulgarlar, yüzde 18’le Litvanyalılar ve yüzde 19’la Rumenler oldu.
Bu araştırmaya rağmen TÜİK’e göre Türkiye’de umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçmiş  1.5 milyondan fazla işsiz olduğunu da unutmamak gerekiyor. (aa)