AB'nin önceliği en dinamik olmak

Avrupa Birliği (AB), 2000 yılında ortaya koyduğu 2010'a dünyanın en dinamik ekonomik alanı olma hedefini içeren Lizbon Stratejisi'ni önceliği haline getirdi.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), 2000 yılında ortaya koyduğu 2010'a dünyanın en dinamik ekonomik alanı olma hedefini içeren Lizbon Stratejisi'ni önceliği haline getirdi. Üye ülkelerin bugüne kadar stratejiyi uygulamada başarısız kalmaları, istihdam ve büyümede öngörülen hedeflere ulaşılamaması AB Komisyonu'nu yeni önlemler almaya itti. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso dün bu konudaki yeni önlemleri açıkladı. Hedef aynı kalsa da AB yöntem değiştirme kararı aldı.
Ulaşılabilir hedefler
AB, sosyal koruma odaklı politikalardan çok iş dünyasına kolaylık sağlayan yöntemler izleyecek. AB ekonomisini ayaklandırmayı amaçlayan önlemlerin uygulanmasından sorumlu isim ise Birliği 15 üyeden 25 üyeye çıkaran genişleme sürecini yöneten AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen olacak. Yeni önlemler dizisinde beklenmedik öneriler yer almasa da en önemli farkı hedeflerin daha ulaşılabilir olması oluşturuyor. Lizbon Stratejisi'nde üye ülkelerin araştırma alanına yapacakları harcamadan, okullardaki bilgisayar sayısına kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyordu.
Yeni yaklaşımın özellikleri
Yeni yaklaşımda üç nokta üzerine yoğunlaşılıyor. Bunlar iş yaratma, teknolojik yenilik ve yatırımcılar açısından Avrupa'nın global çekim gücünü artırmak olarak belirlendi.
Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için ise somut önlemler önerilmiş durumda. Bunların başında istihdamı artırmak geliyor. Bu çerçevede, sosyal güvenliğin gözden geçirilmesi gerekecek. Mesleki formasyon üzerine de eğilmeyi düşünen AB, bunu bilgi teknolojileri odaklı yapmayı planlıyor. Önlemlerden diğeri AB üyesi ülkelerin gayrısafi milli hasılasının yüzde 3'ünü Ar-Ge'ye ayırmaları. Bu alanda ABD'yi örnek alan AB, beyin göçünü lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yeni teknolojiler üretilmesi amaçlanırken, AB Komisyonu'nun bu konuda gündeme getirdiği öneriler marttaki AB zirvesinde üye ülke liderlerince ele alınacak.