'AB'ye çatır çatır gireriz'

Maliye Bakanı Unakıtan: AB'nin parasına ihtiyacımız yok. Biz oradaki kriterleri istiyoruz. Almazlarsa almasınlar, paşa gönülleri bilir. Müzakereler başlar, çatır çatır gireriz.

ANKARA - Özelleştirmelerdeki olumlu seyir, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı ateşledi. Unakıtan, "Bizim AB'nin parasına ihtiyacımız yok. Biz AB'ye oradaki kriterleri Türkiye'ye taşımak için giriyoruz. Yok efendim referandum yapacaklarmış, yok almayacaklarmış. Almazlarsa almasınlar, paşa gönülleri bilir. Müzakereler başlar, çatır çatır gireriz" dedi.
Yasal bir zemine kavuştuktan sonra ilk genel kurulunu yapan Vergi Konseyi'nde konuşan Unakıtan, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki yaklaşımları değerlendirirken, Türkiye'nin iyi bir vergi sistemi oluşturması ve kayıt dışıyla mücadelede mesafe katetmesi durumunda kimseye ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Unakıtan, kimsenin toplumu kısır çekişmeyle oyalamaya, geleceğini karartmaya, dar elbise biçmeye hakkı olmadığını vurguladı.
'Ayakları alışsın'
Yabancı sermayeye yönelik yapılan eleştirilere değinen Unakıtan, "Yabancı sermayeye ne gerek var' diyenlere de cevabım var" diyerek, bu kesimi 'aklı evvel' olarak niteledi. Türkiye'de sermaye birikimi olmadığını söyleyen Unakıtan'a göre havuzdaki suyu döndürerek devam etmek mümkün değil. Sürdürülebilir büyüme için de yabancı sermayeye ihtiyaç var. Unakıtan, şunları kaydetti: "Yabancı sermaye doğrudan sermaye olursa aliyyül âlâ. Mevcudu da alsa, yeni de kursa yabancı sermaye gelsin. Adamların ayağını alıştıralım. Hem işsizlikten dem vuruyoruz. Hem 'yabancı sermaye gelmesin' diyoruz. Yabancı sermaye, yatırımdır, yeni istihdamdır, yeni aş kapısıdır."
Ekonomi politikalarında hiçbir değişiklik yapmadan yürüyeceklerini kaydeden Unakıtan, "bundan sonra herkes yeni Türkiye'ye, Türkiye'nin yeni yüzüne alışsın. Ona ayak uydurmaya çalışsın. Ayak uyduramayanlar kayar gider" uyarısında bulundu. Unakıtan, son zamanlar özelleştirmede sağlanan gelişmeleri de, Türkiye'nin dünyaya açılmasının, ülkedeki güven ve istikrarın neticesi olarak değerlendirdi.
Herkese eşit vergi
Vergi Konseyi'nde Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK'in dahi yer aldığına işaret eden Unakıtan, vergiyle ilgili kararları 'Biz biliriz' demeden toplumun tüm kesimleriyle birlikte şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması konusunda son dönemde yoğun çalışma sergilendiğini kaydeden Unakıtan, vergi kanunlarını çıkarırken de, ekonomiye uygunluğa dikkat ettiklerini ifade etti. Yeni düzenlemelerle birlikte vergi kanunlarının 'anlaşılır, adil, kimseye ayrıcalık yapmayan ve herkese eşit' temeline oturtulacağını söyledi. Bakan Unakıtan, şöyle dedi:
"Bunu finansal araçların vergilendirilmesi düzenlemesinde kullandık. Vergi yüzde 15. Eskiden, efendim falan araç vergiye tabi değildi. Olacak arkadaş. Siyasi partilerin faiz geliri vergiye tabi değildi. Olacak efendim. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmezmiş. Gelir efendim. Herkese eşit vergi. Sistemi bu hale getireceğiz. Anlaşılabilir, eşit olacak."
Dolaylı vergilerdeki artışa ilişkin soru üzerine Unakıtan, Batı Avrupa ülkelerinde sigorta primlerinin de dolaysız vergiler içinde değerlendirildiğine işaret ederek, "Bizde sigorta primleri vergi gibi kabul edilmiyor. Sanki bizde dolaylı vergiler çok fazla, dolaysız vergiler çok az gibi kanaat uyanıyor. Aynı bazda hesaplama yaptığımızda bizimle onlar arasında uçurum gibi fark olmadığını göreceksiniz" diye konuştu.
'İndirim olabilir'
Maliye Bakanı Unakıtan, akaryakıt fiyatlarındaki artışın, vergiden değil, yurtdışındaki fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtti ve son birkaç gündeki fiyat düşüşünün Türkiye'ye de yansıyabileceğini sözlerine ekledi.
Unakıtan kurumlar vergisinin kısa sürede Meclis'e sunulabileceğini, gelir vergisinin 2006 başına sarkabileceğini söyledi. Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, kurumlar vergisinin yüzde 15-20 aralığına çekilmesi, istihdam üzerindeki yükün azaltılması, kaynağın yurtdışına gitmesine neden olan KKDF ve BSMV'nin kaldırılmasını istedi.