'AB'ye intibak maliyetli'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'ndan çıkan ortak bildiride, sanayiciler AB uyum sürecinin ciddi bir intibak maliyeti getireceği konusunda uyarıldı.

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'ndan çıkan ortak bildiride, sanayiciler AB uyum sürecinin ciddi bir intibak maliyeti getireceği konusunda uyarıldı. TOBB, bu etkilerin maliyetinin boyutunun bir an önce belirlenmesini istedi.
TOBB Sanayi Odaları Konsey toplantısı Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 10 Ekim Pazartesi günü Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun'un katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Türk sanayinin ve Sanayi Odalarının sorunları detaylı şekilde görüşüldü. TOBB'dan yapılan açıklamada konseyin önerileri şöyle sıralandı:
"

  • AB uyum süreci sanayici üzerinde ciddi bir intibak maliyeti getirecektir.
  • KOBİ'lerin uyumu için TOBB tarafından başlatılan bilgilendirme faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır.
  • Yatırım ortamının iyileştirilmesi için mükellef odaklı gelir artırıcı, adaletli bir vergi reformu gerçekleştirilmelidir.
  • Kayıt dışı ekonomi önlenerek kayıt altına alınmalı ve ithalatta gümrük kontrolleri etkili hale getirilmelidir.
  • Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın yarattığı haksız rekabet önlenmelidir.
  • Bölgesel ve sektörel olarak seçici nitelikte ve rekabetçi teşvik politikaları oluşturulmalıdır.
  • Ülkenin kalkınmasında rol oynayan, sanayi için ara eleman yetiştiren ve sanayinin önemli istihdam kaynağı olan meslek liseleri teşvik edilmeli ve eğitim seviyeleri yükseltilmelidir.
  • TOBB tarafından başlatılan sanayi envanteri ve sanayi bilgi sistemine dayanan bir sanayi yol haritası ile ilgili düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
  • Girdi maliyetlerinde indirim sağlanmalıdır. Bu çerçevede enerji sektörü rekabete açılmalı ve sosyal güvenlik reformu en kısa sürede tamamlanmalıdır.