Ahmet Ertürk ve ekibi soruşturulmayacak

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve Kurul üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma savıyla yapılan suç duyurusuna...

ANKARA- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve Kurul üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma savıyla yapılan suç duyurusuna, soruşturma izni vermedi. Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Emin Şirin, mayıs ayında TMSF Başkanı Ahmet Ertürk hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunarak, Ertürk, yardımcısı Ferruh Tunç ve dört kurul üyesinin, görevi ihmal-kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçlarından haklarında soruşturma açılmasını talep etti.
Emin Şirin'in ayrıca Ertürk hakkında şikâyette bulunduğu Şener, temmuzda Başbakanlık Teftiş Kurulu'na konuyu aksettirdi. Başbakanlık Başmüfettişi Turgay Samur yaptığı inceleme sonucunda 11 Ekim 2006'da tamamladığı raporunda, Ertürk ve diğer TMSF yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmemesinin uygun olacağı kanısına vardı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener de Başbakanlık Başmüfettişi Turgay Samur'un görüşüne uyarak soruşturma izni vermedi. Şener'in kararı şöyle: "Bakanlığımca anılan raporun tetkiki neticesinde raporda yer alan gerekçelerle ilgili iddialara ilişkin olarak TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Fon Yönetim Kurulu üyeleri için soruşturma izni verilmemiştir."