AİHM, Süzer'e bankacılığın önünü açtı

AİHM, Süzer'e bankacılığın önünü açtı
AİHM, Süzer'e bankacılığın önünü açtı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), işadamı Mustafa Süzer’in, hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olduğu Kentbank’a, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı şikâyet başvurusunu haklı buldu. AİHM, Süzer’in başvurusuyla ilgili olarak, “ Türkiye ’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkı ile mal ve mülkiyetin korunma hakkıyla ilgili sözleşmelerini ihlal ettiğine” hükmetti.
Süzer Grubu tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin Süzer Grubu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu uyuşmazlığına dostane çözüm üreterek çözümlemelerinin en doğru yol olduğunu vurguladığı ve bu konuda Süzer Grubu’nun Türk bankacılık sektöründe faaliyete başlayabilmesini sağlayıcı gerekli işlemlerin başlatılmasının en doğru çözüm olacağı tavsiyesinde bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, taraflara çözüm üretmeleri konusunda 6 ay süre verildiği, Süzer Grubu’nun, devletten herhangi bir maddi tazminat beklentisi içerisinde olmadığı vurgulandı.

Tazminat kararı yok

Mahkeme , maddi tazminat kararını ileri bir tarihte vereceğini açıkladı. AİHM gerekçeli kararında, Danıştay’ın, 2003 ve 2004 yıllarında Kentbank’a el konulmasıyla ilgili verdiği iptal kararına uyulmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg mahkemesi, Danıştay kararının bağlayıcı olmasına rağmen, gereğinin yapılmamasını insan hakları ihlali olarak yorumladı. Süzer, 2005’te AİHM’ye yaptığı başvuruda, devletin Kentbank’a haksız yere el koyduğunu iddia ederek, Türkiye’den 4 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. AİHM gündeminde Demirbank’a el konulmasıyla ilgili bir dava daha bekliyor.

bigPara.com