AİHM Süzer'e hak verdi

AİHM Süzer'e hak verdi
AİHM Süzer'e hak verdi
AİHM, işadamı Mustafa Süzer'in Kentbank'a BDDK tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu haklı buldu.

EKONOMİ SERVİSİ - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), adamı Mustafa Süzer’in, hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olduğu Kentbank’a, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu haklı buldu. AİHM, Süzer’in başvurusuyla ilgili olarak, “ Türkiye ’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkı ile mal ve mülkiyetin korunma hakkıyla ilgili sözleşmelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, kararla ilgili maddi tazminat kararı için hazır olmadığını ve bu karanı ileri bir tarihte vereceğini açıkladı.

AİHM gerekçeli kararında, Danıştay’ın, 2003 ve 2004 yıllarında Kentbank’a el konulmasıyla ilgili verdiği iptal kararına uyulmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg mahkemesi, Danıştay kararının bağlayıcı olmasına rağmen, gereğini yapılmamasını insan hakları ihlali olarak yorumladı. Bankaya el konulması ve daha sonra Danıştay kararlarına uyulmaması yüzünden Süzer’in mağdur olduğuna hükmeden AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1. protokolünün 1. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Süzer, 2005 yılında AİHM’ye yaptığı başvuruda, devletin haksız yere Kentbank’a el koyduğunu iddia etmişti. Süzer, Türkiye’den yaklaşık 4 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

Demirbank sırada
Karar, bankalara el konulmasıyla ilgili davalar için emsal oluşturuyor. AİHM gündeminde Demirbank’a el konulmasıyla ilgili bir dava daha karara bağlanmayı bekliyor. BDDK, 2001 yılında Kentbank’a el konularak fona devredilmesini kararlaştırmıştı. 1991 yılında Mustafa Süzer ve Süzer Holding tarafından kurulan Kentbank, 2000 yılında patlak veren krizde ciddi bir şekilde sarsılmıştı. Bankanın öz kaynakları süratle eriyince Kentbank, 15 Mart 2001’de yakın izlemeye alınmış, beklenen iyileşme gerçekleşmeyince 2001 yılı Temmuz ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmişti. Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan raporlarda, bankanın mali yapısındaki sorunların temel nedeninin grup kredileri olduğu belirtilmişti.


bigPara.com