Aile yardımında çocuk sınırı kalkıyor

Aile yardımında çocuk sınırı kalkıyor
Aile yardımında çocuk sınırı kalkıyor

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu?nda 2010 yılı Bütçe Tasarısı kapsamında üyelere sunum yaptı. FOTOĞRAF: HAKAN GÖKTEPE /AA

2010 bütçesiyle ilgili Meclis Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Maliye Bakanı Şimşek, iki çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması yönünde düzenleme yapılacağını açıkladı

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan katıldığı her nikahta gelin ve damattan en az üç çocuk yapmalarını isterken, hükümet, aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlandırmasını kaldırmak için düğmeye bastı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2010 yılı Bütçe Tasarısı kapsamında üyelere sunum yaptı.
Şimşek, iki çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması yönünde düzenleme yapılacağını açıkladı. Şu anda geçerli olan uygulamaya göre, bir ailenin kaç çocuğu olursa olsun sadece iki çocuk için yardım alıyor. Ailelere altı yaşından büyük bir çocuk için 13.38 lira, iki çocuk için 26.76 lira ödeniyor. 6 yaşından küçük çocuklar için yardım iki katına çıkıyor. Şimdi yardım için çocuk sayısı sınırlandırması kaldırılıyor.

Üniversitelere özerklik geliyor
Şimşek sunumunda, bütçeyi ‘sosyal’ yönlü olarak nitelerken, bütçenin küresel krizin tahribatını azaltarak, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmayı sağlayacağını belirtti.
Ayrıca Şimşek, Yükseköğretim Kurumlarının bütçelerinde özerlik sağlanacak bir düzenlemeye gidildiğini de dile getirdi.
Şimşek şöyle dedi: “Bakanlığımızca yürütülen Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi çalışmaları kapsamında 2010 yılından itibaren üniversitelerin bütçeleme anlayışında değişikliğe gidilerek bütçeleri yeniden yapılandırılacak. Proje ile üniversite bütçelerinin daha esnek ve sade bir yapıya kavuşması sağlanacak. Böylece bütçe ödeneklerinin daha etkin ve verimli kullanımı sağlacak. Üniversitelerin sınırlı kaynaklar üzerindeki önceliklendirme inisiyatifleri arıtılmış olacak. Maliye ile üniversiteler arasında bürokratik işlemler azaltılacak. “

20 milyar TL’lik varlık barışı
Ayrıca Şimşek, 2010 yılında aile hekimliği uygulamasını ülke geneline yaygınlaştırılacağını anımsatırken, kamu personeline sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulacağını ve bunun için SGK’ya sağlık primi ödemesine başlanacağını söyledi. Şimşek, yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için oluşturulan Varlık Barışı kapsamında yaklaşık 20 milyar TL’lik bir beyanda bulunulduğunu söyledi. Varlık Barışının birinci uygulama döneminde yurtiçi ve yurdışından toplam 14.8 milyar TL varlık beyanında bulunulduğunu anımsatan Şimşek, bu beyan üzerinden 419 milyon TL vergi tahakkuk ederken, bu tutarın 204 milyon TL’lik kısmının tahsil edildiğini açıkladı. Şimşek, ikinci uygulama döneminde ise 3.29 milyar TL’si yurtiçi, 1.98 milyar TL’si yurdışı olmak üzere toplam 5.28 milyar TL’lik beyanda bulunulduğunu söyledi.
Şimşek, “Bütçemizi ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri destekleyecek şekilde hazırladık, bu sosyal yönü güçlü bir bütçe. Bütçe, küresel krizin etkisiyle bozulan kamu dengelerini düzeltmeyi amaçlıyor. Bu bütçede hem giderleri kontrol altına alıyoruz, hem de gelirleri artırıyoruz” dedi. (Radikal)

Yeni gelir vergisi anlaşılır olacak
Bu arada Mehmet Şimşek, Hükümetin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Gelir Vergisi Kanunu çalışmalarına da değindi. Şimşek, sosyal mutabakat ve ortak akla uygun katılımcı yaklaşım ilkelerine dayalı adil bir gelir vergisi sistemi oluşturmak, ekonomide sürdürülebilir bir büyümeyi ve verimlilik artışını desteklemek amacıyla yeni bir Gelir Vergisi Kanunu hazırlığı yapıldığını da vurgularken şöyle devam etti:
“Hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, yeni Gelir Vergisi Kanunu, gelişmiş ülke örnekleriyle paralel müesseseler içeren, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye gönüllü uyumu artırarak kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini hızlandıran, geniş tabanlı, etkin ve verimli bir vergi sistemini oluşturmaya yönelik olarak yalın, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir kanun olacaktır. Yeni gelir vergisi reformuyla birlikte veraset vergisi kaldırılarak, ivazsız intikallerin gelir vergisi kapsamına dahil edilmesi öngörülmektedir.

Kayıt dışıyla mücadele planı
Mehmet Şimşek, kayıtdışı ekonomi ile ilgili yürütülen çalışmaları ise şöyle sıraladı:
* KDV İadesi Risk Analizi Projesi kapsamında bütün KDV mükellefleri, yazılımı tamamlanan bilgisayar programı aracılığıyla hem vergisel uyum hem de sahte fatura düzenleme risklerini tespit anlamında puanlamaya tabi tutuldu 
* Kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının ve idare ile ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amacıyla elektronik haciz  (e-haciz) projesi geliştirildi. Çalışmaları tamamlanan 36 banka ve tüm vergi dairelerinde pilot olarak projenin uygulanmasına başlandı.
* Kredi Kartı ile Vergi Tahsilatı Projesi kapsamında, protokol yapılan bankalar aracılığıyla Ocak ayı içerisinde kredi kartı ile tahsilat uygulaması başlatıldı. Projenin kapsamının genişletilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
* Ülke çapında e-fatura uygulamasına imkan verecek e-Fatura Genel Tebliği
ve ilgili teknik dokümanların 2009 yılı içinde yayınlanarak uygulamaya başlanması ve 2010 yılı içinde de uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır.
* Veri Ambarının inceleme ve denetim çalışmalarına kaynak teşkil edecek yeni veriler ile güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınacak bilgilerin altyapısı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
* 2010 yılında ülkemiz genelinde “Özelge Otomasyon Sistemi”ne geçilmesi planlanmaktadır.”

Kömür yardımı parasını ayırdık
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin, faizdeki düşüşü kalıcı kılmayı amaçlayan bir bütçe olduğunu söyledi. Şimşek, 2010 yılı bütçesinin, küresel ekonomik krizden çıkış bütçesi olduğunu söyledi. Şimşek, 2010 bütçesinin sosyal yönü güçlü bir bütçe olduğuna da dikkati çeken Şimşek, “Dünya büyük bir krizden geçiyor, her yerde işsizlik artıyor. Bütçemizi ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri destekleyecek şekilde hazırladık” diye konuştu. Şimşek, 2003 yılından beri yürütülen yoksul ailelere yönelik kömür yardımı için de bütçede yeterli ödenek öngördüklerini söyledi.