'Akaryakıta tavan fiyat ve ÖTV zammı serbest piyasa ekonomisini zora sokar'

'Akaryakıta tavan fiyat ve ÖTV zammı serbest piyasa ekonomisini zora sokar'
'Akaryakıta tavan fiyat ve ÖTV zammı serbest piyasa ekonomisini zora sokar'

Murat Yalçıntaş, ?İTO, serbest rekabet ortamının yerleştirilmesi için kayıt dışı ile sürekli bir mücadele içinde? dedi.

İTO Başkanı, 'Özellikle ekonomimizin can damarı olan akaryakıt gibi bir sektörde daha da dikkatli davranmak gerektiğine inanıyorum' dedi

ANKARA - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, akaryakıta getirilen tavan fiyat uygulamasının, sektörün problemleri de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesini istedi.
Serbest piyasa ekonomisinin işlerliği zora sokulmamasını isteyen Yalçıntaş, akaryakıt ürünlerine yapılan ÖTV artışının da sektörü sıkıntıya soktuğunu ifade etti.
İTO Başkanı Murat Murat Yalçıntaş, piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinin, küresel ve yerel ölçekte hayati önem taşıdığının kabul edildiğine işaret ederek, “Elbette, düzenleme ve denetleme mekanizmaları olacak ve görevlerini yapacak. Ancak, bu görev yerine getirilirken, piyasanın hassas dengesi de dikkate alınmak durumunda. Özellikle ekonomimizin can damarı olan akaryakıt sektörü gibi bir sektörde daha da dikkatli davranmak gerektiğine inanıyorum” dedi. 

Sıkıntı yaratacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), kanunlardan kaynaklanan yetki ve sorumlulukların yerine getirdiğini vurgulayan Yalçıntaş, tavan fiyat uygulamasının sonuçlarına bütünsel olarak bakmak gerektiğini kaydetti. Rafineriyle bayi arasındaki nakliye masrafı hesaba katılmadan bir düzenlemeye gidildiğini ifade eden Başkan Yalçıntaş, açıklamada şunlara değindi: “Bu durum, rafineriden uzak bulunan bayi için çok büyük sıkıntılara yol açacak ve rekabeti de olumsuz etkileyecek.
Sektörün en önemli şikâyetlerinin başında bu geliyor. Türkiye’deki rafinerilerin konumları ve coğrafyamız göz önüne alındığında bu durumun çok büyük bir problem oluşturduğu ortadadır.”

Kaçakçılığa sekte vurur
Akaryakıt ürünlerine yapılan ÖTV artışının da sektörü zora sokan bir diğer uygulama olduğunu belirten Başkan Yalçıntaş, bu durumun akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye sekte vurabileceği uyarısında bulundu. Enerjinin ve özellikle petrolün üretimin en önemli girdisi olduğunu hatırlatan Yalçıntaş açıklamasında şunları kaydetti:
“İstanbul Ticaret Odası serbest rekabet ortamının yerleştirilmesi için kayıt dışı ile sürekli bir mücadele içindedir. Gerek ÖTV zammı, gerekse akaryakıtta tavan fiyat uygulaması, bu mücadeleye negatif etki yapacak unsurlar taşımaktadır. Bu sebeple, öncelikle tavan fiyat uygulamasının sektörün talepleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.
Böylece, hem tüketicilere makul ücretlerde akaryakıt sunulmasının yolu açılmış olacak, hem de piyasanın dengeleri gözetilmiş olacaktır.” (Radikal)