AKP, 'denge'yi değiştirecek

Hükümet makam tazminatı almayan birinci deredeceki uzmanlar ve üniversite yöneticileri ile DSİ, Karayolları ve Tapu Kadastro'daki mühendis, mimar ve şehir plancılarına vermeyi planladığı 250 YTL'lik 'denge zammı'ndan vazgeçiyor.

ANKARA - Hükümet makam tazminatı almayan birinci deredeceki uzmanlar ve üniversite yöneticileri ile DSİ, Karayolları ve Tapu Kadastro'daki mühendis, mimar ve şehir plancılarına vermeyi planladığı 250 YTL'lik 'denge zammı'ndan vazgeçiyor. Ek ödemesi olmayan memurlara 2006'nın ilk yarısında aylık 40 YTL, ikinci yarısında da ilave olarak 40 YTL denge tazminatı verilmesine ilişkin tasarının Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında hükümet tarafından bu yöndeki önerge AKP'liler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Önergelere göre, en az dört yıllık üniversite bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olup makam tazminatı almayan uzmanlara aylık 250 YTL ek ödeme yapılmasına dair madde tasarı metninden çıkarılacak.
Kimler çıkartılacak?
Bu kapsama, devlet personel, bütçe, muhasebe, gelir, devlet malları, maliye, Masak, TÜİK, sigorta denetim, kültür-turizm, çevre-orman, gümrük, denizcilik, sosyal güvenlik, özürlüler, çalışma, yurtdışı işçi hizmeti, iş sağlığı, sosyal sigorta, istihdam ve meslek, sosyal yardım, aile ve sosyal araştırma, kadının statüsü, AB, teknik yardım, tüketici ve rekabet ile marka-patent uzmanı giriyor. Üniversitelerarası Kurul genel sekreteri ve yardımcısı, ÖSYM genel sekreteri, üniversite genel sekreter yardımcıları, daire başkanı ile hukuk müşavirine 250 YTL ek ödemeye ilişkin hüküm de metinden çıkacak.
DSİ, karayolları ve tapu-kadastro genel müdürlüklerindeki mühendis, mimar ve şehir plancılarına aylık 200 YTL ek ödemeye ilişkin hükmün çıkarılması için de önerge verildi. Önergeye göre, kamudaki tüm mühendis, mimar, şehir plancısı gibi teknik hizmet sınıfındakilere yapılacak ek ödeme 100'den 150 YTL'ye çıkarılacak. Genel Kurul'da yeter sayı bulunamadığı için önergelerin oylanması bugüne kaldı.