AKP'den kantarın topuzunu kaçıran teklifler

IMF ile ekonomi üst yönetimi arasında gerginliğe yol açan 'yatırımların ve istihdamın teşviki'nin genişletilmesi için AKP milletvekillerinden teklif gelmeye devam ediyor.

ANKARA - IMF ile ekonomi üst yönetimi arasında gerginliğe yol açan 'yatırımların ve istihdamın teşviki'nin genişletilmesi için AKP milletvekillerinden teklif gelmeye devam ediyor. AKP Balıkesir Milletvekili Edip Uğur ile 12 arkadaşının verdiği yasa teklifinde daha genel tanımlar yapılırken, sadece kişi başına gayri safi yurt içi hasılası 1500 doların altında olan illerin değil, bunun üzerindeki illerin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımların da desteklenmesi istendi. Sakarya'nın, tamamı AKP'li altı milletvekilinin imzasını taşıyan başka bir teklifte ise deprem zararlarının sarılması için alternatif bir öneri getirildi.
Kahramanmaraş ve Konya'nın AKP'li milletvekillerinin verdiği önergelerde seçim bölgelerinin de bundan yararlanabilmesi için kademeli teşvik uygulanması istendi. Bu teklifte 2001 GSYİH'si, 1500-1750 ile 1750-2000 dolar arasında olanların teşvikten kademeli olarak yararlanması istenirken, ilk grupta olan illerin 5 puan, ikinci gruptakilerin ise 10 puan daha düşük olarak teşvikten yararlanması talep edildi.