AKP'den teşvik yasasına eleştiri

Yatırım teşviki uygulanacak illerin sayısını 36'dan 49 ile çıkaran ve teşvikin kapsamını değiştiren yasa tasarısı, AKP milletvekillerinden sert eleştiri aldı.

ANKARA - Yatırım teşviki uygulanacak illerin sayısını 36'dan 49 ile çıkaran ve teşvikin kapsamını değiştiren yasa tasarısı, AKP milletvekillerinden sert eleştiri aldı.
Yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için aranan asgari işçi sayısını 30'a çıkaran ve teşvik uygulanacak illerdeki mevcut yatırımlara sağlanan teşviki daraltan yasa tasarısı dün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Tasarıya özellikle teşvikten yararlanamayacak illerin AKP'li ve CHP'li milletvekilleri eleştiride bulundu. CHP'li Akif Hamzaçebi tasarıdaki değişiklikleri hükümete IMF'nin dikte ettirdiğini, asgari işçi sayısının bu nedenle 20'den 30'a çıktığını ifade etti. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise, şubat itibarıyla 36 ilde 2,5 milyar YTL'lik (katrilyon TL) yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve 126 bin 929 kişilik istihdam yaratıldığını söyledi. Unakıtan, yatırımcılara 53 milyon YTL (trilyon TL) SSK primi, 35 milyon YTL gelir vergisi stopajı ve 18 trilyon lira enerji desteği sağlandığını söyleyince, CHP'li Ali Kemal Kumkumoğlu, "106 trilyonluk destekle 127 bin kişi istihdam ediliyorsa, 1 katrilyon liralık destekle Türkiye'nin işsizlik sorununu çözeriz" diye rakamlara itiraz etti.