Aksoy'dan 945 milyon dolarlık imza

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile İktisat Bankası hâkim ortağı Erol Aksoy Grubu arasında, grubun fona olan borçlarının ödenmesine yönelik protokol imzalandı.

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile İktisat Bankası hâkim ortağı Erol Aksoy Grubu arasında, grubun fona olan borçlarının ödenmesine yönelik protokol imzalandı. TMSF, bankasına el koyduğu bir işadamına ilk kez borçlarını ödemesi için varlıklarının yönetimini iade edecek.
TMSF açıklamasında, grubun, İktisat Bankası'nın fona devredildiği 15 Mart 2001'den 31 Ekim 2005 tarihine kadar birikmiş faiziyle toplam 945 milyon 94 bin 678 dolar borç tutarını ve bu tutara ek üçüncü şahıs bağlantılı işlemlerden oluşan nakdi anapara borcunu ilk 11 yıl ana para ve son yıl faizi olmak üzere 12 yılda ödemeyi kabul ettiği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Grubun Türkiye kablolu iletişim sektörünün yüzde 50'sinden fazlasına hakim iki şirketteki ortaklıkları, veri dağıtımı şirketi ve Cine5 televizyonu ile Show Radyo dahil dört radyo şirketiyle medya sektöründeki tecrübe ve bilgi birikimiyle yaratacağı değerlerin yanı sıra sahip olduğu arsalarda geliştireceği gayrimenkul projelerinden sağlayacağı kaynaklarla ödemelerini gerçekleştirmesi planlandı. Protokolde, şirketlerin piyasa değerlerinin yükseltilmesinden sonra satılması ve satışa kadar faaliyetlerini sürdürerek yaratılacak kaynakların borçlara mahsubu yoluyla daha fazla tahsilat yapılması hedeflenmiştir."
Protokolle, TMSF'nin grup firmalarının hisselerinin rehin alınacağı, menkul, gayrimenkul ve sair varlıklar üzerine ipotek ve rehin tesis edileceği, protokolün gruba ait şirketlerin yönetim ve denetimine katılmayı düzenleyen hükümleri çerçevesinde, öngörülen atamalar suretiyle bu şirketlerdeki hissedarların ortaklık haklarının ilgili hissedarlara, yönetiminin ise yeni yönetim kuruluna devredileceği belirtildi.
Açıklamada, "TMSF, görev ve yetkileri çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgariye indirilmesi prensibiyle çalışmalarına devam etmektedir" denildi.
TMSF'nin veto hakkı var
Erol Aksoy Grubu, mallarına 'Hortum Yasası' olarak bilinen 5020 sayılı yasaya göre el konan ve anlaşma yapılan ilk grup oldu. Aksoy'un anlaşma imzalanan ilk grup olduğunu belirten TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, şunları söyledi: "TMSF, 5020 sayılı yasaya dayanarak Uzan, Demirel, Balkaner ve Aksoy gruplarına operasyon yapmıştı. Ve tüm yönetimlerini üstlenmişti. Şimdi protokolle, Aksoy'un varlıklarının günlük yönetimini kendisine devrediyoruz. Ancak, bizim de veto hakkımız ve etkin bir rolümüz olacak. Şirketler canlanıp değer kazanınca hisseleri satıp alacaklarımızı tahsil edeceğiz."