Alarko'ya AİHM'de tazminat

Alarko Grubu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), Türkiye aleyhine açtığı dava karara bağlandı. Alarko'ya bağlı Yıltaş A.Ş.'nin açtığı davada, Türkiye'nin 'hakkaniyete uygun tazminat ödemesine' gerek görüldüğü belirtildi.

İSTANBUL - Alarko Grubu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), Türkiye aleyhine açtığı dava karara bağlandı. Alarko'ya bağlı Yıltaş A.Ş.'nin açtığı davada, Türkiye'nin 'hakkaniyete uygun tazminat ödemesine' gerek görüldüğü belirtildi. Türkiye, 6.1 milyon avro tazminat ödeyecek.
İstanbul'da Orman Fakültesi yakınlarında villa inşa etmek isteyen başvuru sahibi şirket, 4 milyon metrekarelik arazinin devlet tarafından istimlak edildiği ve buna karşılık ödenen paranın normal değerinin altında olduğu gerekçesiyle AİHM'de dava açmıştı.
Şirket, yaklaşık 60 milyon dolar tutarında maddi tazminat talep etmişti. Türkiye, 10 bin avro tutarında mahkeme masrafını da ödeyecek. Yıltaş'tan yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararı henüz bize tebliğ edilmediği için detaylarını ve gerekçelerini bilmiyoruz. Basına yansıyan şekliyle AİHM verdiği kararın da hakkani olduğu savunulamaz. Mahkeme kendi tayin ettiği bilirkişilerin değer tespitini de nazara almayarak sembolik bir karar vermiş. Hak kaybı hukuken teslim ediliyor, fakat maddi tazmin yok" denildi.
1987'de satın alındı
Yıltaş yıllarca süren hukuk mücadelesine sahne olan Biliezikçi Çifliği'nin hikâyesini şöyle anlattı:
1- Bilezikçi Çiftliği esas itibarıyla iki parselden ibaretti. Yıltaş'ın satın aldığı 3 milyon 937 bin 351 metrekare olanı.
2- Şirketimiz 3.9 milyon metrekare olan parseli 1987'de sahiplerinden satın aldı. Satın alırken tapu kayıtları incelendi o tarihteki imar planları gözden geçirilmiş herhangi kısıtlayıcı bir kayıt olmadığı görülerek satın alındı.
4- Gayrimenkulün vasfı özel orman statüsündeydi. Orman Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle özel ormanlarda yüzde 6 yapılaşma imkânı getirildi ve bu Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Bu izin de 26.06.1987 tarihinde Orman Bakanlığı'ndan alındı.
5- Durum bu iken, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin uygulama ve araştırma ormanı ihtiyacına binaen Üniversite Yönetim Kurulu'nun 22.12.1977 tarihli kararına istinaden 03.08.1979 tarihinde Devlet memurlarından oluşan Takdir Kıymet Komisyonu'nun biçtiği 203 milyon 123 bin 800 TL bedelle, 25.09.1987 tarihinde kamulaştırma kararı şirketimize tebliğ edildi.
'Hukuk yolu tıkanmıştı'
"Standart bir semtte 150-200 metrekarelik bir evin 250-300 bin dolara satıldığı bir ortamda yasalara gore 240 bin metrekare x 2 kat inşaat hakkı olan bir toprağın bir ev fiyatından bile az bir bedelle (211314 dolar) kamulaştırılması hiçbir hukuk kuralıyla açıklanamaz" diyen Yıltaş şu açıklamayı yaptı:
"Söz konusu gayrimenkul 1987 yılı başlarında 7 milyon dolar karşılığı Türk Lirası'na yüzde 6 yapılaşma hakkı yokken satın alındı. İstimlakla şirketimiz ve binlerce ortağımız ciddi bir biçimde mağdur edildi."
Hukuk süreci başlatan Yıltaş, Türkiye'deki tüm hukuki yolların tüketilip netice alınamaması üzerine olayı AİHM'ye gitme kararı almış. Şirketten yapılan açıklamada, gayrimenkulün en düşük değerinin kamulaştırma tarihi itibarıyla 68 milyon dolar olduğu da belirtiliyor.