Alfa'ya çağrı muafiyeti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alfa Telekom'un Çukurova Grubu'yla birlikte hareket edeceğini dikkate alarak sağlayacağı 1.6 milyar dolarlık bölümü hisse senedine çevrilebilir tahvil...

ANKARA- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alfa Telekom'un Çukurova Grubu'yla birlikte hareket edeceğini dikkate alarak sağlayacağı 1.6 milyar dolarlık bölümü hisse senedine çevrilebilir tahvil, 1.7 milyar dolarlık bölümü de krediden oluşan toplam 3.3 milyar dolarlak finansman paketi sayesinde yüzde 13.22'sini dolaylı olarak kontrol edeceği Turkcell hisseleri için çağrıda bulunma muafiyeti tanıdı. Ancak sözleşmelerle belirlenen pay sahipliğinin aşılması ve yönetim kontrolünün el değiştirmesi halinde Rus şirketi Alfa Telekom'a çağrıda bulunma yükümlülüğü getirilecek.
Böylelikle Rusya'nın en zengin işadamlarından Mikhail Friedman'ın sahip olduğu Alfa Grubu'nun 'Turkcell Operasyonu' da kolaylaştı.
SPK, Turkcell Holding hisse senetlerinin Alfa Telecom Turkey Limited ve Çukurova Grubu arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde önce Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye, daha sonra Çukurova Telecom International Limited'e ve son olarak Alfa ile Çukurova Finance International Limited'in ortak olacağı Çukurova Telecom Holdings Limited'e devredilecek olması nedeniyle Turkcell İletişim Hizmetleri ve Turkcell Holding'in diğer hissedarlarına çağrı yükümlülüğünden muaf tutulma talebini olumlu karşıladı.
Fatura kabaracaktı
Söz konusu talebin, ilgili tebliğin 17'nci maddesinde yer alan "Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabına rağmen, ortaklığın sermaye dağılımı gereğince, yönetim hâkimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması" gerekçesiyle yapıldığı bildirildi. SPK Alfa Telekom'un çağrı muafiyeti isteğine olumlu yanıt vermeseydi Rus şirketi Turkcell'in Sonera Holding'e ait yüzde 37.09'luk, Murat Vargı Grubu'na ait yüzde 6.07'lik hisse grubuyla, halka açık yüzde 16.55'lik hisse için satın alma çağrısında bulunmak zorunda kalacaktı. Alfa'nın Turkcell Operasyonu'nun maliyeti de çağrı nedeniyle satın almak zorunda kalacağı hisse miktarına paralel olarak yükselecekti.
Rus Alfa Grubu Turkcell İletişim'in A.Ş.'nin yedi kişilik yönetim kurulunda operasyonun tamamlanmasından sonra iki üye bulunduracak.
Üç adımda Virgin Adaları
Çukurova Holding ile Rus Alfa Telekom arasındaki anlaşmaya göre Turkcell Holding'in Çukurova Grubu'na ait hisselerinin tamamı önce yüzde 100'ü Çukurova Grubu'na ait Türkiye'de kurulu Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye devredilecek. Hisseler daha sonra sırasıyla yine tamamı Çukurova'ya ait İngiliz Virgin Adaları'nda kurulu Çukurova Telecom International Limited ve Çukurova Telecom Holdings Limited'e devredilecek. Çukurova Grubu'na ait Turkcell Holding hisseleri bu devirler sonucunda konsolide edilerek, Turkcell Holding'in Çukurova tarafındaki hissedarı Çukurova Telecom Holdings Limited olacak. Alfa, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvilleri dönüştürecek ve Çukurova Telecom Holdings Limited'de yüzde 49, Çukurova Grubu ise yüzde 51 pay sahibi olacak.Böylelikle Alfa Turkcell'in yüzde 13.22'sini, Çukurova ise yüzde 27.06'sını kontrol eder hale gelecek.