Ali Babacan: Ek ödenek unutulmalı

Devlet Bakanı Ali Babacan, "Ek ödenek kavramını hızlı bir şekilde unutmalıyız. Aksi halde enflasyonla mücadelemizde hiçbir zaman başarılı olamayız" dedi.

NİĞDE - Devlet Bakanı Ali Babacan, "Ek ödenek kavramını hızlı bir şekilde unutmalıyız. Aksi halde enflasyonla mücadelemizde hiçbir zaman başarılı olamayız" dedi.
Devlet Bakanı Ali Babacan, Niğde Valiliği'ni ziyaretinde, Niğde'deki yatırımlara ek ödenek gönderilip gönderilmeyeceği sorusu üzerine, ek ödeneğin Türkiye'de yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikaların sonucu olarak yerleşmiş bir kavram olduğunu söyledi. Geçmişte ek ödeneklerin para basılarak karşılandığını ifade eden Babacan, şöyle devam etti: "Yıllardır Türkiye'de enflasyon bitmediyse, bu bütçeyi aşan harcamalar nedeni ile bitmemiş. Artık, Türkiye'de ciddi mali disiplin var. Ödenekler ne ise yatırımlar o çerçevede devam ediyor. "
Devlet Bakanı Babacan, AB ile ilk olarak ele alacakları konular içerisinde eğitim, kültür ile bilim ve araştırma bulunduğunu belirterek, "Bu iki başlığı öncelikli olarak ele almayı istiyoruz" diye konuştu.
Ali Babacan şunları söyledi: Görüşeceğimiz başlıklara baktığımızda, bunlardan biri eğitim, kültür, bir başkası ise bilim ve araştırma. Çevre zaten başlı başına bir başlık. Yetişmiş insan gücün Türkiye'nin en önemli sermayesi. Avrupa ülkeleriyle mukayese edecek olursak göreceli üstünlükte Türkiye'nin en önemli gücü genç nüfusu. Bu genç nüfusu daha iyi yetişmiş nüfus haline getirirsek, zaman içinde ülke kalkınmasına çok farklı ivme verecektir" diye konuştu.