Ali Babacan'a dokundurma

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, enerji özelleştirmeleri konusunda yapılan yasal düzenlemelere Devlet Bakanı Ali Babacan'ın "Bu düzenlemelerin yapılması hoşuma gitti" demesi üzerine, "Ali beyin hoşuna gittiyse, benim hoşuma gitmedi.

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, enerji özelleştirmeleri konusunda yapılan yasal düzenlemelere Devlet Bakanı Ali Babacan'ın "Bu düzenlemelerin yapılması hoşuma gitti" demesi üzerine, "Ali beyin hoşuna gittiyse, benim hoşuma gitmedi. Ali beyin hoşuna gitmesi, Anne Krueger'in hoşuna gitti demektir. Bu benim hoşuma gitmez. Dikkatli ve hassas olmalıyız" diye konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta içinde Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmişti. Görüşmede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da hazır bulunmuştu.
Türk-İş yetkililerinden edinilen bilgiye göre, görüşmede enerji sektöründeki özelleştirmeler de gündeme geldi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Türkiye'yi 21 bölgeye ayıran enerji dağıtım özelleştirmelerine olanak sağlayan yasal düzenlemenin TBMM'de birkaç gün önce kabul edildiğini ifade etmesi üzerine, Devlet Bakanı Ali Babacan, bu gelişmenin çok 'hoşuna' gittiğini söyledi. Babacan'ın bu sözlerine Başbakan Erdoğan, "Ali beyin hoşuna giden benim hoşuma gitmez" karşılığını verdi. Ali Babacan'ın hoşuna giden düzenlemelerin IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger'in de hoşuna gittiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, bu nedenle "Babacan'ın hoşuna gidenin hoşuna gitmediğini" söyledi. Erdoğan, enerji özelleştirmeleri konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunurken, bu konunun ayrıntılı ele alınmasını da özellikle istedi.
Coşkun'dan kıdem önerisi
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da görüşmede işverenlerin işletme üzerinde büyük yük olduğu gerekçesiyle eleştirdiği ve değişikliğe gidilmesi talebinde bulunduğu kıdem tazminatının, işçiye emeklilik sonunda değil her yıl ödenmesi önerisini getirdi.