Alım büyük heyet de büyük

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ABD'ye bir süre önce uçak teslim almaya giden milletvekili, gazeteci ve bürokratlardan oluşmuş 56 kişilik heyetle ilgili eleştirileri...

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ABD'ye bir süre önce uçak teslim almaya giden milletvekili, gazeteci ve bürokratlardan oluşmuş 56 kişilik heyetle ilgili eleştirileri, "THY tarihinin en büyük yatırım kararı olan 23 uçaklık siparişin ilk teslimi nedeniyle ABD'ye geniş bir heyetle gidildi" diye yanıtladı. Unakıtan, Anavatan Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu'nun, "ABD'ye uçak alımı için 56 kişilik heyetle gidilmesine" ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, heyetin dağılımını şöyle açıkladı:
"TBMM KİT Komisyonu üyesi 9 milletvekili, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 2, THY'den 8, THY eski personeli, hissedarları ve işadamı olarak 5 kişi. 14 gazeteci, teknik ve ikram görevlisi 6 kişi ile 12 kişilik uçuş ekibi."
Unakıtan'ın heyetin kalabalık oluşuna ilişkin savunması da şöyle: "THY yönetiminin büyüme stratejisi gereği tarihinin en büyük yatırım kararı olan 23 uçaklık siparişin ilk uçak teslimi olması nedeniyle geniş bir heyetle gidilmiştir. Daha önceki teslimlerde daha sınırlı bir heyet oluşturulmuş ve THY'yi temsilen teknik ve uçuş ekibi ile resmi uçak teslim prosedürleri yerine getirilmiştir."
Harcırah ödenmesiyle de ilgili Unakıtan, şunları kaydetti: "Basın görevlilerinin konaklama masrafları Boeing firması tarafından, diğer misafirlerinki ise THY tarafından karşılanmıştır. Heyette bulunanları belirleme kriteri, THY tarafından bir defada çok sayıda uçak alımının gerçekleşmesi dolayısıyla ticari usuller, tanıtım ve reklam unsurları çerçevesinde tespit edilmiştir."