Alkol yasağı sorularına yanıt!

Alkol yasağı sorularına yanıt!
Alkol yasağı sorularına yanıt!
İçki satışında sadece kreş hizmeti veren yerler için mesafe şartı aranmazken, anaokulu olan kreşlere ise 100 metre sınırı uygulanacak
Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

ANKARA - İçki satışını yasaklayan yasada yer alan 100 metre sınırının anaokulu olan kreşleri de kapsadığı anlaşıldı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), sadece kreş hizmeti verilen yerler için mesafe şartının aranmayacağını ama kreş ve anaokulu aynı kurum bünyesindeyse mesafe şartının aranacağını bildirdi. TAPDK, konuyla ilgil olarak, “Sadece kreş hizmeti verilen yerler için mesafe şartı aranmamakla birlikte kreş ve anaokulu aynı kurum bünyesinde hizmet veriyorsa mesafe şartı bu yerler için de aranacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
İçki yasaklarını düzenleyen 6487 sayılı yasa 11 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TAPDK, yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin bir yandan yönetmelik taslaklarını hazırlarken bir yandan da yasanın pratikte nasıl uygulanacağına ilişkin gelen sorulara yanıt vermeye çalışıyor. TAPDK, yasayla getirilen 100 metre sınırının nasıl uygulanacağına ilişkin bazı tereddütler oluşması üzerine sorulan sorulara ilişkin bir değerlendirme yaptı.

 

Yeni alkol düzenlemesi neler getiriyor?


SADECE KREŞSE SORUN YOK


“Örgün eğitim kurumu kavramı neyi ifade etmektedir?” sorusuna verilen yanıtta; örgün eğitim kurumu için, “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 18 inci maddesi ikinci fıkrasında örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar” tanımı hatırlatıldı. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde ise, okul öncesi eğitim kurumunun; “Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmi ve özel okul öncesi eğitim kurum”, Okulu da; “Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okul” olarak tanımlandığı değerlendirmede, kreş ve gündüz bakımevlerinin de 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kurumlar olarak belirlendiği kaydedildi.
Kreş ve bakımevlerinde sorumluluğun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde olduğu ifade edildi. Değerlendirmede, kreş ve anakolunun 100 metre sınırına girip girmediğine ilişkin olarak ise şu ifadelere yer verildi: “İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile anaokulu veya anasınıfı özel eğitim kurumu niteliği taşısa dahi örgün eğitim kurumu kapsamına girmektedir. Sadece kreş hizmeti verilen yerler için mesafe şartı aranmamakla birlikte kreş ve anaokulu aynı kurum bünyesinde hizmet veriyorsa mesafe şartı bu yerler için de aranacaktır.”


HANGILERI GIRMIYOR?


TAPDK, dersanelerin özel eğitim kurumu olmasına rağmen ayrıca yasal düzenleme yapıldığı için mesafe şartı aranmayacağı vurgulandı. Özel Öğretim Kanunun kapsamındaki kursların, eğitim merkezlerinin, motorlu taşıt sürücü kurslarının 100 metre sınırı kapsamına girmediği belirtti. Sigara satışı yapan yerlerde ise 100 metre sınırı şartı aranmayacağı bildirildi.

bigPara.com